Now showing items 1-47 of 47

   Subject
   АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПЕРСОНАЛ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ [1]
   АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, СУБ’ЄКТИ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ВИЩА ОСВІТА [1]
   ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА, БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, МЕХАНІЗМИ, ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, БАНК. [1]
   ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ, ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА, ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ [1]
   ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ, ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВЯЗКІВ, ПОТРЕБИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ, СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ, ОПЛАТА ПРАЦІ. [1]
   ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ІННОВАЦІЇ, ДІАГНОСТИКА, ПІДПРИЄМНИЦТВО [1]
   ЗБУТ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ВИТРАТИ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДАЖІВ, ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРИБУТОК. [1]
   ЗБУТ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ПРИБУТОК, ЗБУТОВА СТРАТЕГІЯ, CRM-СИСТЕМА, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДАЖІВ. [1]
   КАДРОВА ПОЛІТИКА, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА, МЕХАНІЗМ ПІДГОТОВКИ, СУЧАСНІ МЕТОДИ, МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, РЕФОРМУВАННЯ. [1]
   КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ, УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, РИЗИКИ, СІМЕЙНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР, ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ, ПРИБУТОК [1]
   МАЛЕ БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ВИРОБНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ, АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, МОДЕЛЬ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПЕРСОНАЛ, ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ, МЕТОДИКА СТИМУЛЮВАННЯ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ, МАГАЗИН ВЗУТТЯ, РИЗИКИ, ПРИБУТОК. [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАПРЯМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ [1]
   МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС, РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ, РОЗВИТОК ГРОМАД, ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАД ТА БІЗНЕСУ. [1]
   МЕДІАЦІЯ, МЕДІАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ, КОНСЕНСУС, ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ [1]
   МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІТЬ, МЕТАЛОБРУХТ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА, ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ, СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС [1]
   МОТИВАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРИБУТОК, МОТИВ, СТИМУЛ, ПЕРСОНАЛ. [1]
   ОБ´ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ, УЗГОДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ, ВІДДІЛ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ, ГРОМАДСЬКА КООРДИНАЦІЙНА РАДА, ЕКСПЕРТНИЙ КОМІТЕТ. [1]
   ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ, ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ, ПРИНЦИПИ ВРЯДУВАННЯ, БЕНЧМАРКІНГ, МАТРИЦЯ ОЦІНКИ, ОПИТУВАЛЬНИК, АЛГОРИТМ ПЛАНУВАННЯ ВРЯДУВАННЯ [1]
   ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, УПРАВЛІННЯ, ВЗАЄМОДІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ. [1]
   ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ, РЕКРЕАЦІЙНА ЗОНА, ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО. [1]
   ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ, ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ, ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. [1]
   ПОДАТКОВА СЛУЖБА, ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ, КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ, ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ І ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ [1]
   ПУБЛІЧНА ВЛАДА, ГРОМАДА, СПІВПРАЦЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСТІ, СПІЛЬНЕ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ, ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, МАЛІЙ БІЗНЕС, ВИРОБНИЧА СФЕРА, РОЗВИТОК, РІШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, БРЕНД, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, БІЗНЕС-МОДЕЛЬ, ПАРТНЕРСТВО. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ХЛІБОПЕКАРСЬКА ГАЛУЗЬ, РИНОК ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ, ЕФЕКТ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, ІТ-РИНОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, АКТИВИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, СТРАТЕГІЯ. [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, ПЕРСОНАЛ, ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ, КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, МОТИВАЦІЯ [1]
   РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПІДПРИЄМСТВО, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, ГРОШОВИЙ ПОТІК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ [1]
   Реформування системи публічного управління України на основі принципів сучасних моделей демократичного управління суспільством [1]
   СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМСТВО, АГРОПРОМИЛОВА СФЕРА, РОЗВИТОК, СТРАТЕГІЯ, ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ, ВИБІР СТРАТЕГІЇ. [1]
   СЛУЖБА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ, КАДРОВА СЛУЖБА, КОМПЕТЕНТНОСТНИЙ ПІДХІД. [1]
   СУБЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ, БІЗНЕС, ВЗАЄМОДІЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ, ПРОЕКТ, АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ, РИЗИКИ ПРОЕКТУ, УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ [1]
   СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОВ «КОРПОРАЦІЯ «АГРО-СОЮЗ»», УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ, НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ. [1]
   ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ, ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКІВ, БЮДЖЕТНІ НАДХОДЖЕННЯ. [1]
   ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ТАРИФНА ПОЛІТИКА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІННЯ. [1]
   ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, МІСЬКІ АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, АНАЛІЗ, ЯКІСТЬ РОБОТИ, УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, ЕКОНОМІКА, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ, РЕЗЕРВИ ДІЯЛЬНОСТІ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ. [1]
   УПРАВЛІННЯ, МОДЕЛІ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, НОВИЙ ПУБЛІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, РЕФОРМУВАННЯ. [1]
   УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, SWOT-АНАЛІЗ, ДІАГНОСТИКА, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ [1]
   ІМІДЖ, ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, ДЕРЖСЛУЖБА, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ДОВІРА ГРОМАДЯН, ПОСАДОВА ОСОБА. [1]
   ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПІДПРИЄМСТВО, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, ГРОШОВИЙ ПОТІК [1]
   ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ, МОДЕЛЬ ТОРГІВЛІ B2B, МОДЕЛЬ ТОРГІВЛІ B2C, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, ОХВАТ КОРИСТУВАЧІВ, ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС. [1]