Recent Submissions

 • Formation of competitive advantages of iron-ore mining enterprises 

  Kravets, V.G.; Temchenko, О.А. (2013)
  Розглянуто формування показника конкурентоспроможності гірничозбагачувального підприємства з урахуванням резервів, технологічних і економічних факторів підвищення його конкурентних переваг при реалізації кінцевої продукції ...
 • Determination of required measurement accuracy of parameters of technological process on Volnogorsk mining and smelting complex 

  Lysenko, А.А.; Mladetskiy, I.K.; Pilov, P.I.; Младецкий, Игорь Константинович; Пилов, Петр Иванович (2013)
  На основании определения дисперсий технологических показателей в обогатительной технологии с помощью преобразования спектров дисперсий исходного потока полезного ископаемого определены требования к точности измерительного ...
 • Division intensification according to fineness and dehydration of raw materials at the new way of vibroshock grating 

  Shevchenko, А.I. (2013)
  Наведено результати експериментальних досліджень нового методу віброударного грохочення з використанням для інтенсифікації розпушення крупних часток. Отримано залежності вологості надрешітного і та вмісту класів у продуктах ...
 • Spectral characteristic of oscillatory water flow in capillaries 

  Березняк, Олена Олександрівна; Berezniak, Olena (2013)
  У статті наведено результати спектрального аналізу експериментальних даних коливального характеру течії води в капілярі діаметром 30 мкм. Показано залежність амплітудно-частотної характеристики власних коливань швидкості ...
 • Thermal coal drying with the high volatile matter output 

  Kirnarskiy, A.S. (2013)
  Наведено аналіз сучасних технологій сушіння вугілля з високим вмістом летких. Промислове застосування набули парові сушарки з киплячим шаром продуктивністю 55 т/год, в яких теплоносієм є інертний азот, а необхідне тепло ...
 • Features of coal sludge processing on CDF "Gukovskaya" 

  Berlin, A.M.; Eremeev, I.V. (2013)
  Наведено результати удосконалення технології зневоднення вугільних шламів нефлотаційної крупності на високочастотних грохотах типу ГВЧ шляхом застосування різнопохилих ділянок робочої поверхні, що дозволило зменшити вологість ...
 • Physical model of dehydration process of coal sludge unflotation size suspensions on the high-frequency sifter with different sloped sites of the working surface 

  Eremeev, I.V. (2013)
  Запропонована фізична модель процесу зневоднення вугільних шламових суспензій на ви-сокочастотному грохоті з різнопохилими ділянками робочої поверхні, у якій процес зневоднення здійснюється у три етапи: перевод у ...
 • Research practice of coal particles elektrosurface properties in aqueous suspension 

  Sergeev, P.V.; Biletskiy, V.S. (2013)
  Описано методику дослідження електроповерхневих властивостей вугільних частинок у водних суспензіях з використанням суспензійного та осмотичного ефектів. Показано раціональні області використання цих методів.
 • The investigation of heavy metal ion content in rock and coal production 

  Nazimko, E.I.; Chudaeva, G.V. (2013)
  Приведено олгляд методів визначення вмісту важких металів у вугіллі та продуктах вуглевидобутку. Виявлена доцільність використання НВЧ-поля та зниження температури озолення проб для підвищення точності визначення та зниження ...
 • Initial product influence on separation characteristics while placer ore gravity dressing 

  Pervunina, А.A. (2013)
  В результаті вивчення сепараційних характеристик гравітаційного збагачення тита-ноцирконієвих пісків за даними лабораторних досліджень та результатів, досягнутих у промислових умовах, встановлено їх зміну в залежності від ...
 • Features of adjacent stream hydrodynamics of the two-phase medium 

  Krivoshchekov, V.I.; Novikov, L.A. (2013)
  Проведено аналіз особливостей локальних зон течій суспензії у гідроциклоні без перечищення та з пристінним перечищенням.
 • Consideration of influence of the thickness of the hydration shell of solid particles in the gravitational enrichment methods 

  Berezniak, Oleksandr; Berezniak, Olena; Березняк, Олександр Олександрович; Березняк, Олена Олександрівна (2013)
  В статті наведені результати впливу товщини гідратної оболонки на середню густину комплексу частинка – оболонка, а також показано зменшення різниці середніх густин комплексів при зменшенні розмірів частинок мінералів.
 • Moving parameter research of the inclined mobile surface used for material separation 

  Korchevskiy, A.N.; Корчевский, А.Н. (2013)
  Приведено аналітичні вирази для параметрів руху деки вібраційного пневматичного се-паратора, що можуть бути використаними при дослідженні пересування частинок по по-верхні деки.
 • Choice and ground of sifting surfaces quantity at cascade classification 

  Kadilnikova, T.M.; Krivoruchko, V.A. (2013)
  У статті розглядається спосіб каскадної гравітаційної сепарації дрібнофракційних матеріалів, який заснований на принципі багаторазового повторення процесу поділу потоку сипучого матеріалу на каскаді послідовно встановлених ...
 • Research of grating efficiency dependence on the sifting surface form 

  Kadilnikova, T.M.; Krivoruchko, V.A. (2013)
  З метою обгрунтування вибору та використання дугових поверхонь просіювання була виконана серія дослідів, які дозволили встановити, що ефективність розділення дрібнофрак-ційних матеріалів на дугових поверхнях вище, ніж на ...
 • Regular dependence of acoustic signals from dispersion at jet grinding ores 

  Pilov, P.I.; Gorobets, L.J.; Pryadko, N.S. (2013)
  В умовах роботи струминних подрібнювальних установок виявлено акустичні закономірності зміни дисперсності матеріалів у процесі тонкого подрібнення. Запропоновано комплексні акустичні й технологічні критерії підвищення ...
 • Crushing kinetics of polymineral raw material 

  Олійник, Т.А.; Скляр, Л.В.; Кушнирук, Н.В.; Олійник, М.О.; Oleynik, Т.А.; Sklyar, L.V.; Kushniruk, N.V.; Oleynik, M.O. (2013)
  На підставі вивчення міцнісних характеристик основних мінералів окислених залізистих кварцитів двох родовищ Скелеватського і Валявкинського проведені дослідження по кінетиці утворення класу мінус 0,074 (0,044) мм за умови ...
 • Limited operating conditions of the jet mill injector 

  Pryadko, N.S.; Shevelyova, A.M.; Sobolevskaya, U.G. (2013)
  Наведено три критичні режими роботи інжектору струминного млина та показано умови їх виникнення. Знайдено коефіцієнти інжекції щодо розглянутих критичних режимів.
 • Definition of boundary values of particle fineness for machine classes allocation 

  Младецкий, Игорь Константинович; Билецкий, В.С.; Mladetskiy, I.K.; Biletskiy, V.S. (2013)
  Запропоновано математичне рішення задачі чіткого виділення границь крупних, дрібних і тонких класів частинок при переробці сипучого мінеральної сировини.
 • Possible way of effective enrichment of the mixed ores 

  Булах, А.В.; Булах, О.А.; Швец, М.В.; Bulah, A.V.; Bulah, O.A.; Shvets, M.V. (2013)
  Викладено результати експериментальних досліджень, що дозволили розробити та рекомендувати до впровадження нові технічні рішення комплексної переробки змішаних (напівокислених) залізних руд з використанням екологічно ...