Show simple item record

dc.contributor.authorГріньов, В. Г.
dc.contributor.authorХорольський, А. О.
dc.contributor.authorМамайкін, О. Р.
dc.date.accessioned2019-05-28T15:47:10Z
dc.date.available2019-05-28T15:47:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154048
dc.description.abstractМета. Розробити інструмент оцінки стану технологічних схем вугільних шахт, який базується на дослідженні реального стану технологічної мережі з урахуванням ієрархічних зв’язків між елементами системи. Методи досліджень. Був використаний комплексний метод досліджень, який включає статистичний аналіз для встановлення залежності між показником технічного потенціалу та низкою незалежних показників виробничо-господарської діяльності шахти, багатокритеріальній метод Парето щодо оцінки рівня потенціалу та сприйняття вугільної шахти до інновацій. Використано методи дискретної математики на мережевих моделях для оптимізації параметрів експлуатації та впорядкування структури виробничих зв’язків. Наукова новизна. Встановлено закономірності формування виробничо-господарської діяльності вугільних шахт, які враховують рівень концентрації гірничих робіт, продуктивність праці, темпи посування лінії очисного вибою, собівартість готової продукції. Було розроблено математичні моделі, що описують показник «технічний потенціал», який базується на дослідженні залежностей між даним показником і гірничо-геологічними і технологічними показниками шахти. Доведено, що відтворення оптимальних значень параметрів технологічної схеми означає повну реалізацію економічного потенціалу шахти, тобто гранично досяжного (еталонного) рівня, оскільки відповідність цьому рівню робить технологічну схему шахти сприйнятливою до інновацій. Практична значимість. Запропоновано модель для дослідження ефективності технологічних схем вугільних шахт щодо оцінки рівня потенціалу та сприйняття до інновацій. Подальше представлення структури виробничих зв’язків у вигляді мережевої моделі дозволяє знизити собівартість видобутку, підвищити продуктивність праці. Результати. Наведений підхід може бути застосований при оперативному та довгостроковому плануванні діяльності підприємств вугільної та суміжної галузей виробництва, також для визначення максимально досяжної величини економічної доданої вартості. Для реалізації описаних методик було розроблено відповідне програмне забезпечення.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectтехнологічна схемаru_RU
dc.subjectпотенціалru_RU
dc.subjectстатистичний аналізru_RU
dc.subjectпараметриru_RU
dc.subjectоптимізаціяru_RU
dc.subjectмережаru_RU
dc.subjectпрограмне забезпеченняru_RU
dc.titleОцінка стану та оптимізація параметрів технологічних схем вугільних шахтru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk622.2+658.5:519.1.51-3ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record