Show simple item record

dc.contributor.authorГекова, О.М.
dc.date.accessioned2020-07-29T12:57:07Z
dc.date.available2020-07-29T12:57:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationГекова О.М. Проєкт будівництва 10-ти поверхового житлового будинку у місті Дніпро : кваліфікаційна робота бакалавра. - Дніпро, 2020. - 54 с.ru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155867
dc.description.abstractКваліфікаційна робота: 54 с., 5 табл., 6 Рисунок , 3 дод., 30 джерел. ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ПАЛЬОВИЙ ФЦНДАМЕНТ, ПРОЕКТУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ. Об’єкт роботи – багатоповерховий житловий будинок в м. Дніпро Мета роботи – запроектувати багатоквартирний житловий будинок . Результати. Обрані та обґрунтовані основні об’ємно-планувальні та конструктивні рішення. Виконане компонування конструктивної схеми, збір та розрахунок навантажень. Проведено розрахунок пальово-стрічкового фундаменту. Обрана раціональна схема суміщення технологічних процесів. Розроблено проект виконання робіт та відповідні технологічні карти. Виконано аналіз перспектив влаштування паль по імпульсній технології при будівництві багатоповерхових житлових будинків. Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська політехніка» в сфері будівництва та цивільної інженерії. Сфера застосування – технології спорудження об’єктів цивільного будівництва. Практичне значення роботи – підвищення техніко-економічних та культурно-соціальних аспектів цивільного будівництва.ru_RU
dc.description.abstractQualification work: 54 pp., 4 tables, 6 Figure, 3 addition, 30 sources. RESIDENTIAL BUILDING, PILE FOUNDATION, DESIGN, TECHNOLOGY AND WORK ORGANIZATION. The object of work is a multistory residential building in Dnipro The purpose of the work is to design an apartment building. Results. Selected and substantiated the main spatial planning and design solutions. Completed layout of the structural scheme, collection and calculation of loads. The calculation of the pile-strip foundation was carried out. The rational scheme of combination of technological processes was chosen. The project of performance of works and the corresponding technological maps was developed. The analysis of prospects of arrangement of piles on pulse technology at construction of multistory apartment building was executed. Interconnection with other works - continuation of innovative activities of the Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics of NTU " Dniprovs’ka Polytechnicа" in the field of construction and civil engineering. Scope - technologies of construction of civil engineering objects. The practical significance of the work is to increase the technical, economic and cultural and social aspects of civil engineering.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectЖИТЛОВИЙ БУДИНОКru_RU
dc.subjectПАЛЬОВИЙ ФЦНДАМЕНТru_RU
dc.subjectПРОЕКТУВАННЯru_RU
dc.subjectТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТru_RU
dc.titleПроєкт будівництва 10-ти поверхового житлового будинку у місті Дніпроru_RU
dc.typeOtherru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record