Now showing items 1-105 of 105

   Subject
   PR-ТА РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО, ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ, БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ, ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ. [1]
   АГРАРНА СФЕРА, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗАПЧАСТИНАМИ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ, РОЗВИТОК БІЗНЕСУ [1]
   АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, НАДАННЯ, ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, УДОСКОНАЛЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАПРЯМИ, ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, СИСТЕМА КОНТРОЛЮ [1]
   АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ, РЕСТОРАН, ЗАКЛАД МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ, РЕГУЛЯТОРНИЙ ВПЛИВ, ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ, БІЗНЕС-МОДЕЛЬ, РОЗВИТОК БІЗНЕСУ. [1]
   БІЗНЕС, ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО, УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ. [1]
   БІЗНЕС, М'ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО, РОЗВИТОК, БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ, ВИРОБНИЦТВО [1]
   БІЗНЕС, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, РОЗВИТОК, РІШЕННЯ [1]
   БІЗНЕС-МОДЕЛЬ, РОЗВИТОК БІЗНЕСУ, ФУТБОЛЬНИЙ БІЗНЕС, СПОНСОРСТВО, МОНЕТИЗАЦІЯ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ, ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО ФУТБОЛУ [1]
   БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, УДОСКОНАЛЕННЯ, НАПРЯМИ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, СТАНДАРТИ ПІДПРИЄМСТВА [1]
   БІЗНЕС-ПЛАН, БІЗНЕС-МОДЕЛЬ, 3D-АНІМАЦІЯ, СТУДІЯ АНІМАЦІЇ, МЕДІА-ПРОДУКЦІЯ, МОНЕТИЗАЦІЯ, ПРОЦЕСИ 3D-АНІМАЦІЇ [1]
   ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС, ХОЛДИНГ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ, ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ЦЕНТР, ДИВІЗІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНН [1]
   ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПРИБУТОК, ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА [1]
   ВОРОНКА ПРОДАЖ, ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ, МЕТРИКИ, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, РЕКЛАМА, ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ, SEO - ОПТИМІЗАЦІЯ, SMM – ПРОСУВАННЯ. [1]
   ГРОМАДА, ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА, СТРАТЕГІЯ, ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, РЕСУРСОЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ГРОМАДА, КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, СТРАТЕГІЯ, ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ, ЗБІР ТА ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ [1]
   ДИСТРИБУЦІЯ, ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, СПОЖИВЧИЙ ВИБІР, ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА. [1]
   ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ, АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ, ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЦНАП, СЕРВІСИ, ДОДАТОК «ДІЯ» [1]
   ЕКОЛОГІЗАЦІЯ, ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПІДПРИЄМСТВО. [1]
   ЕКОЛОГІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ, АГРОСФЕРА, РИНОК, КОНКУРЕНЦІЯ [1]
   ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ, АГРОВИРОБНИЦТВО, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, РИНОК. [1]
   ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОПОЗИЦІЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ [1]
   ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ, ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО, ПОПИТ, РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЦІНОУТВОРЕННЯ. [1]
   ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ, ДЕРЖАВНА ВЛАДА, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ Е-ДЕМОКРАТІЇ, ІНДЕКС МІСЦЕВОЇ Е-ДЕМОКРАТІЇ, БЮДЖЕТ УЧАСТІ (ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ). [1]
   ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ,ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ, СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ, КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ. [1]
   ЕФЕКТИВНІСТЬ, КРИЗА, КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА, ОБСЯГ ПРОДАЖІВ, ІНТЕРНЕТ- МАГАЗИН, МОТИВАЦІЯ [1]
   ЗБУТ, ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, СТРАТЕГІЯ ЗБУТУ, КАНАЛ ЗБУТУ, ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, ПРОДАЖІ. [1]
   ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА, СТАЛЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ПРОЄКТ [1]
   КЛЮЧОВІ СЛОВА. ПІДПРИЄМНИЦТВО, УПРАВЛІННЯ, КАДРОВА ПОЛІТИКА, РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ, СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ [1]
   КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ, ПІДПРИЄМСТВО, КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ [1]
   КОМПЕТЕНТНІСТЬ, КОМПЕТЕНЦІЯ, КОМЕТЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ, КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ. [1]
   КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, НАПРЯМКИ БІЗНЕСУ, ОРЕНДА, СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА [1]
   КОМУНІКАЦІЇ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКІСТЬ, ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [1]
   КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ, МАЛЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО, АДАПТАЦІЯ, РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ, ГУМОВІ ШИНИ, СЕГМЕНТИ СПОЖИВАЧІВ, ЦІННІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, ПРИБУТОК [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНКУРЕНЦІЯ, ІННОВАЦІЇ, ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, РИНОК ЗБУТУ, ПІДПРИЄМНИЦТВО. [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПІДПРИЄМНИЦЬКА СТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК, ІННОВАЦІЇ. [1]
   КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА, ПІДПРИЄМНИЦТВО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, РІВНІ УПРАВЛІННЯ, ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ [1]
   ЛОБІЮВАННЯ, АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ, БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ, ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ. [1]
   ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА, ЕФЕКТИВНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК, УПРАВЛІННЯ. [1]
   МАЛЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ІННОВАЦІЇ, ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАПРЯМИ, ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, ВИТРАТИ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ, ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПРИБУТОК, УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ, СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ, РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАПРЯМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ [1]
   МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ, МОТИВАЦІЙНА СИСТЕМА, ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВОМ, ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРИНЦИПИ, УДОСКОНАЛЕННЯ, УПРАВЛІННЯ, ПРОЦЕСИ ВПЛИВУ, КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА. [1]
   МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ДОХОДИ БЮДЖЕТУ, ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. [1]
   МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ, ФОРМУВАННЯ, ЗАПОЗИЧЕННЯ, МУНІЦІПАЛЬНІ ОБЛІГАЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБІГУ [1]
   МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ, СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ, ЗАЦІКАВЛЕНИ СТОРОНИ РОЗВИТКУ, ГОТОВНІСТЬ ГРОМАДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ. [1]
   НЕВЕЛИКИ МІСТА ТА СЕЛИЩА, ДОЗВІЛЛЯ, ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО З ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ, ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ. [1]
   ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ, ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН, ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ, ВИТРАТИ РОБОЧОГО ЧАСУ, ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРОКУРОРА, СТЕЙКХОЛДЕРИ, ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ГРОМАДЯН [1]
   ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РІВНІ УПРАВЛІННЯ, ПЕРСОНАЛ. [1]
   ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ВНУТРІШНІ ПРОЦЕСИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ, ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ, ПРОЄКТ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ ПРОЦЕСАМИ, ОПІР ЗМІНАМ [1]
   ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА, ПУБЛІЧНА СФЕРА, СИСТЕМА, ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ. [1]
   ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД, СІЛЬСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ, РОЗВИТОК, ОЦІНЮВАННЯ ПРОГРАМИ [1]
   ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО, МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС, SWOT-, PEST-АНАЛІЗИ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА, ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ. [1]
   ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, ВІДХОДИ, ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, РЕЦИКЛІНГ, ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ. [1]
   ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, ГРОШОВИЙ ПОТІК [1]
   ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕНЬ, СУБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ, ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ, КЕРІВНИЦТВО ОСББ, СТЕЙКХОЛДЕРИ, КОМУНІКАЦІЇ, РИЗИКИ. [1]
   ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ. [1]
   ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМНИЦЬКІ СТРУКТУРИ, МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ, ВЗАЄМОДІЯ, ДІАЛОГ, ПАРТНЕРСТВО, КЛАСТЕРИ [1]
   ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, УПРАВЛІННЯ, ПРОЕКТ ПАРТНЕРСТВА, ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТУ, ПРОЕКТНІ РИЗИКИ [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ, ДІАГНОСТИКА, МЕТОДИ, ОЦІНКА, ФІНАНСОВА КРИЗА. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, СТРАТЕГІЯ СПОРІДНЕНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ, ФІНАНСОВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, КОМПЕТЕНЦІЇ, ТРУДОВІ РЕСУРСИ, КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, МОТИВАЦІЯ, РОЗВИТОК. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, КРИЗА, ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІДЕЯ, РОЗВИТОК, ПІДПРИЄМЕЦЬ, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЗАСАДИ, НАПРЯМИ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ, ЛОГІСТИКА ПОСТАВОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ПОСЛУГИ, БІЗНЕС-СЕРЕДА, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПІДПРИЄМСТВО, ЦИФРОВІЗАЦІЯ [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, СФЕРА ПОСЛУГ, ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГОВЕЛЬНА СФЕРА, ПРИБУТОК, МЕРЧАНДАЙЗИНГ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ, ІННОВАЦІЇ, СИРНИЙ ТУРИЗМ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ДОХІД, ВИТРАТИ, ЛОГІСТИКА [1]
   ПІДПРИЄМНИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ, РИНОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ, СЕРВІСНИЙ ПОРТФЕЛЬ [1]
   ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПІДХІД, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКУ, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ, КОНКУРЕНЦІЯ, КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ, ОПИТУВАННЯ, ОПІР ВПРОВАДЖЕННЯ, МАШИНОБУДУВНІ ПІДПРИЄМСТВА. [1]
   ПІДПРИЄМСТВО СФЕРИ ЗБУТУ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА, ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, АГРОБУДІВНИЦТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ, УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, СТРАТЕГІЯ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ, АНТИКРИЗОВЕ ПЛАНУВАННЯ, АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ, ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА ГАЛУЗЬ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, СТРАТЕГІЯ, ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, СТРАТЕГІЯ, ПОСЛУГИ З АЕРОДИЗАЙНУ, УПРАВЛІННЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПІДХОДИ, АНАЛІЗ, ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ [1]
   РЕГІОН, СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, РОЗВИТОК, СТРАТЕГІЯ, ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ПУБЛІЧНА ВЛАДА, СУБЄКТИ БІЗНЕСУ, ВЗАЄМОДІЯ. [1]
   РЕЦИКЛІНГ, ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА, ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ. [1]
   РОЗВИТОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ЗООКОМПЛЕКС, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЄКТ, ПОСЛУГИ, ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ. [1]
   РОЗВИТОК, СТРАТЕГІЯ, СУБ’ЄКТИ МАЛОГО БІЗНЕСУ, ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ, ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО. [1]
   РОЗДРІБНА ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА, КОРПОРАЦІЯ «БІОСФЕРА», ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ. [1]
   РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, ТОРГОВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЗАДОВОЛЕНІСТЬ СПОЖИВАЧ [1]
   СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ГРОМАДСЬКІСТЬ, МОЛОДЬ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [1]
   СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ, МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД, ПАНДЕМІЯ COVID-19, СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ, МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ. [1]
   СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ, ЗБУТ, ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДАЖІВ, СКИДКИ, РR-СТРАТЕГІЯ. [1]
   СІЛЬСЬКА ТЕРЕТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ, СУБЄКТИ БІЗНЕСУ, ПУБЛІЧНА ВЛАДА, ВЗАЄМОДІЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ, СІЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС-ІНКУБАТОР. [1]
   СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ПУБЛІЧНА ВЛАДА, ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ. [1]
   ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО, РОЗВИТОК, ДОВГОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ, РЕГІОН, СТРАТЕГІЯ, СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СТЕЙКХОЛДЕРИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ [1]
   ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ, ОСВІТА, ДІАГНОСТИКА, ГРОМАДСЬКІСТЬ. [1]
   ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, РОЗВИТОК, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ, ВОЄННИЙ СТАН, КОМУНІКАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ, РИНОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОПОЗИЦІЯ, ПОПИТ [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА, ІНВЕСТИЦІЇ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПЕРСОНАЛ, ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ, МОТИВАЦІЯ, ПРЕМІЮВАННЯ [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, РИНОК ІТ-ПРОДУКТІВ, ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОСИН З КЛІЄНТАМИ [1]
   УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ, КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД, CRM. [1]
   УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ, САМОАНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ, КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНСОТІ [1]
   УПРАВЛІННЯ, ПЕРСОНАЛ, КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ, МОТИВАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ [1]
   ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРОЄКТ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ІНВЕСТИЦІЇ, ПРИБУТОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, ПРОМИСЛОВИЙ РЕГІОН, ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ, КЛАСТЕРИ [1]
   ІНСТРУМЕНТИ ПРОДАЖ, КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ, МЕНЕДЖМЕНТ, СТРАТЕГІЯ, СТРАТЕГІЯ ПРОДАЖ, SWOT-АНАЛІЗ. [1]