Now showing items 1-1 of 1

    • Управління запасами на будівельних підприємства 

      Бабенко Яна Сергіївна (2022)
      Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему «Управління запасами на будівельних підприємствах». 58 стор., 5 рис., 11 табл., 25 інформаційних джерел, 3 додатки. МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ, БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ...