Now showing items 1-1 of 1

    • Управління структурою капіталу підприємства 

      Ковальов, Віталій Леонідович (2021-06)
      75 сторінок, 11 рисунків, 26 таблиць, 55 використаних джерел, 4 додатків. Об’єкт дослідження – процес управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємства ТОВ «Автохаус». Предмет дослідження – теоретичні, методичні ...