Now showing items 1-1 of 1

    • Підвищення ефективності збутової діяльності підприємства 

      Сендецька, Руслана Олександрівна (2021-06)
      58 сторінок, 11 рисунків, 4 таблиці, 28 інформаційних джерел, 3 додатки. Об’єктом дослідження є процес управління збутовою діяльністю підприємства. Предметом дослідження є теоретичні підходи та практичні аспекти управління ...