Now showing items 1-1 of 1

    • Підвищення ефективності бізнес-процесів PR-агентства 

      Тутунжеєв, Артемій Віталійович (2021-06)
      61 сторінка, 14 рисунків, 7 таблиць, 22 інформаційних джерел, 4 додатка. Об'єкт дослідження – рекламна діяльність PR-агентства. Предмет дослідження – організаційні напрями підвищення ділової активності рекламного ...