Now showing items 1-237 of 237

   Subject
   "Dniprovska" mine [1]
   arsenic [1]
   ash content [1]
   beryllium [1]
   calcite [1]
   cluster analysis [3]
   clusters [1]
   coal seam [2]
   coal seam, chromium, clusterization dendrogram, lognormal law [1]
   coal seam, mine field, germanium, dispersion analysis, cross-section [1]
   coal seams [2]
   concentration [1]
   concretions [1]
   content of total sulfur [1]
   correlation and regression analyzes [1]
   correlation coefficient [3]
   correlation relationship [1]
   cross-section [1]
   crystalline structure [1]
   crystals [1]
   dendrogram [2]
   distribution histogram [1]
   diсkit [1]
   dynamometamorphic microstructure [1]
   enrichment zones [2]
   fluorine [1]
   fractional composition [1]
   geochemical oil parameters [1]
   geochemical parameters of oil [1]
   germanium [7]
   germanium, cross-section, coal seams, enrichment zones. [1]
   germanium, regression analysis, coal seams, ash content, linear relationship [1]
   infrared spectrometry [1]
   intragranular microcrack [1]
   kaolinite [1]
   limestone [1]
   linear regression equation [2]
   linear regression equations [2]
   map of isoconcentrate [2]
   map of the regional constituent of content [2]
   mercury [1]
   metasomatic zoning [1]
   micro boudinage [1]
   mine field [1]
   morphology [1]
   mylonitization [1]
   nickel [2]
   normalized content [1]
   oil deposits [2]
   oil deposits, nickel, linear regression equations, geochemical parameters of oil, correlation coefficient [1]
   organomineral formations [1]
   petrographic composition of coal [1]
   petrography [1]
   pyrite, sandstones, pyritization, spontaneous combustion of coal seams, explosions, emissions, geological crossection, Donbas. [1]
   recrystallization [1]
   regression analysis [1]
   regression equation [1]
   rock specimen [1]
   skarn-scheelite deposit, limestones, minerals, X-ray phase analysis, technogenic formations [2]
   small elements [1]
   sorption optimum [1]
   spatial distribution [1]
   spectral monitoring [1]
   tectonic factor [1]
   terrigenous-carbonate formation [1]
   the garnet-pyroxene association [1]
   the Ingichke skarn-scheelite deposit [1]
   thickness of a coal seam [1]
   thin section, genesis [1]
   toxic and potentially toxic elements [2]
   toxic elements [1]
   urinary stones [1]
   urolithiasis [1]
   uroliths [1]
   vanadium [2]
   zone of enrichment [1]
   zoning [1]
   аномальна зона [1]
   арсен [1]
   арсен, ртуть, токсичні елементи, геолого-промисловий район, коефіцієнт кореляції, лінійне рівняння регресії, статистичний зв’язок. [1]
   бериллий [1]
   берилій [2]
   ванадій [8]
   ванадій, родовище нафти, рентгено-флуоресцентний аналіз, метали, кластерний аналіз, дендрограма, зважений центроїдний метод. [2]
   вивчення надр [1]
   вміст сірки загальної [1]
   вуглевміщуюча порода [1]
   вугледобувна промисловість [1]
   вугледобувне підприємство [1]
   вуглефікація органічної речовини [1]
   вугільний пласт [35]
   вугільний пласт, потужність, зола, сірка, токсичні і потенційно токсичні елементи, карта ізоконцент- рат, карта регіональної складової, рівняння регресії. [1]
   генезис [2]
   геолого-економічна оцінка [2]
   геохимические параметры нефти [1]
   геохімічні параметри нафти [1]
   германій [39]
   германій, поле шахти, коефіцієнт кореляції, токсичні елементи, дисперсійний аналіз. [1]
   глибина залягання [2]
   гірський масив [1]
   дендрогама [1]
   дендрограма [1]
   дендрограма результатів кластеризації [1]
   дикіт [1]
   дикіт, пісковик, Красноармійський геолого-промисловий район, Донбас, геодинаміка, вугленосні відклади. [1]
   дисперсійний аналіз [1]
   Дніпровсько-Донецька западина [3]
   діагональні розривні порушення [1]
   елементи домішок [1]
   епігенетична гідротермальау мінералізація [1]
   залізо загальне [1]
   Західний Донбас [1]
   зважений центроїдний метод, [1]
   зола [1]
   зольність [2]
   зольність вугілля [2]
   зольність пласта [1]
   кавернозність порід [1]
   каолініт [1]
   карта изоконцентрат [2]
   карта региональной составляющей [1]
   карта регіональної складової [1]
   карта ізоконцентрат [2]
   карти регіональної складової [3]
   карти ізоконцентрат [2]
   карты региональной составляющей [1]
   кластери [1]
   кластеризація [1]
   кластерний аналіз [4]
   Кластерний аналіз, токсичні та потенційно-токсичні елементи, дендрограмма, вугільний пласт [1]
   кластерный анализ [1]
   кобальт [5]
   кобальт, скважина, поле шахты, уравнение регрессии, корреляционная связь, содержание серы общей, зольность, мощность пласта. [1]
   коефіцієнт кореляції [4]
   конкременти [1]
   конкременты [1]
   концентрація [1]
   кореляційний аналіз [4]
   кореляційний зв'язок [1]
   кореляційний зв’язок [2]
   кореляційно-регресійний аналіз [2]
   коэффициент корреляции [1]
   кристали [1]
   кристаллы [1]
   кристалічна структура [1]
   кількісний емісійний спектральний аналіз [1]
   линейное уравнение регрессии [2]
   линейные уравнения регрессии [1]
   логнормальний закон розподілу [1]
   лінійне рівняння регресії [2]
   лінійні рівняння регресії [2]
   манган [2]
   марганець [1]
   меркурій [1]
   месторождения нефти [1]
   метод прогнозування [1]
   методичні рекомендації [1]
   миш’як [2]
   морфология [1]
   морфологія [1]
   мочекаменная болезнь [1]
   мышьяк [1]
   мінерали біогенного походження [1]
   наука про Землю [1]
   нафта [1]
   никель [1]
   нікель [2]
   онтогенез, морфологія, біомінералогія, уроліти, ниркове каміння, сечове каміння, урати, оксалати. [1]
   органоминеральные образования [1]
   органомінеральні утворення [1]
   Павлоградсько - Петропавлівський геолого-промисловий район [4]
   Павлоградсько-Петропавлівський геолого-промисловий район [1]
   палеонапруження [1]
   парагенетичні елементи [1]
   петрографічний аналіз [1]
   петрографічні дослідження [1]
   пластові проби [1]
   поле палеонапруження [1]
   поле шахти [5]
   полімінеральний склад [1]
   породний зразок [1]
   порівняльний аналіз морфологічних спостережень [1]
   потенциально токсичные элементы [1]
   потенційно токсичний елемент [1]
   потенційно токсичні елементи [1]
   потужність [1]
   потужність пласта [2]
   правий зсув [1]
   практична робота для магістрів [1]
   регресійний аналіз [2]
   регіональна складова вмісту сірки [1]
   регіональна складова концентрації миш’яку [1]
   рентгенофазовий аналіз [1]
   ресурсний потенціал [1]
   родовища нафти [1]
   родовище [1]
   розривні дислокації [2]
   розривні порушення [1]
   ртуть [1]
   рівняння регресії [4]
   свинець [3]
   Сечокам'яна хвороба, уроліти, морфологія, онтогенія [1]
   сечокам’яна хвороба [2]
   сечокам’яна хвороба, органомінеральні утворення, уроліти, морфологія мінералів. [1]
   синклінальна складка [1]
   співвідношення V / Ni [1]
   стійкість вуглевміщуючих порід [1]
   сірка [3]
   сірка загальна [4]
   таксони [1]
   теригенні відклади [1]
   технологічний показник руд [1]
   технологічні показники переробки руд [1]
   типізація ділянок вугільного пласта [1]
   токсичний елемент [1]
   токсичные элементы [1]
   токсичні елементи [3]
   токсичні та потенційно токсичні елементи [1]
   токсичні і потенційно токсичні елементи [2]
   туфи [2]
   угольный пласт [2]
   управління гірським тиском [1]
   уролиты [1]
   уроліти [3]
   устойчивость пород, физико-механические свойства, геомеханическая си- стема, очистные выработки, ложная кровля. [1]
   фтор [2]
   хром [2]
   центроїдний медіанний метод [1]
   частотна гістограма [1]
   шахта «Дніпровська» [15]
   шахта «Павлоградська» [2]
   шахта «Самарська» [8]
   шахта «Тернівська» [1]
   шахти «Ювілейна» [1]
   шахтопласт [1]
   шліф [1]
   ієрархічний агломеративний метод [1]