Show simple item record

dc.contributor.authorМінєєв, С. П.
dc.contributor.authorЯнжула, О. С.
dc.contributor.authorСачко, Р. Н.
dc.contributor.authorБєликов, І. Б.
dc.contributor.authorГолуб, С. М.
dc.contributor.authorСамопаленко, П. М.
dc.date.accessioned2021-11-19T08:23:17Z
dc.date.available2021-11-19T08:23:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationЛіквідація пожежі із застосуванням камери збору пожежних газів і замулювання виробленого простору з прямоточною схемою провітрювання / Мінєєв С. П., Янжула О. С., Сачко Р. Н., Бєликов І. Б., Голуб С. М., Самопаленко П. М. // Український гірничий форум – 2021 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 4-5 жовтня 2021 р. – Дніпро : Журфонд, 2021. – С. 309-318.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159454
dc.description.abstractМетою дослідження є розробка технології гасіння пожежі на виїмковій ділянці шахти з застосуванням камери збору пожежних газів і замулювання виробленого простору. В результаті виконаних досліджень встановлено, що виконання робіт з гасіння пожежі спільно з рядом розрахованих і реалізованих спеціальних вентиляційних маневрів і режимів роботи дегазації, можуть виключити можливість утворення небезпечних концентрацій метану, які могли потрапити до осередку горіння. Такі роботи можуть знизити до санітарних норм утримання пожежних газів конвеєрної виробки і дати можливість почати виконання технологічного відходу для ущільнення виробленого простору, в тому числі місця горіння, породами, що обвалюються, безпосередньої і основної покрівлі. При цьому, камера збору пожежних газів в районі монтажного ходка і їх відведення за межі виїмкової дільниці дозволить не допустити неконтрольований вихід за рахунок витоків повітря і пожежних газів по виробленому простору в діючі виробки. А при прогнозованому місцезнаходженні вогнища пожежі в верхній частині виробленого простору в районі монтажного ходка для недопущення попадання витоків повітря до вогнища горіння і далі в діючі виробки виїмкової дільниці, доцільно спорудження такої камери збору пожежних газів в виробці.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of the study is to develop a technology foe extinguishing a fire in the excavation area of the mine with the use of a chamber for collecting fire gases and silting the produced space. Research established that the performance of fire extinguishing work together with a number of calculated and realized special ventilating maneuvers and operating modes can exclude a possibility of formation of dangerous concentrations of methane, which could get to the combustion center. Such works can reduce to sanitary norms the maintenance of firefighters of conveyor production and give the chance to begin performance of technological waste for consolidation of the made space. At the same time the chamber of collecting of fire gases around the assembly walkway and their assignment outside of the excavation site will allow to prevent an uncontrolled exit due to leaks of air and fire gases on the made space in operating workings. To prevent air leaks from entering the combustion chamber in the upper part of the produced space of the installation walkway and further into the existing workings of the excavation site, it is advisable to build such a chamber for collecting fire gases in the work.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЖурфондuk_UA
dc.subjectліквідація пожежіuk_UA
dc.subjectпожежні газиuk_UA
dc.subjectвироблений простірuk_UA
dc.subjectпровітрюванняuk_UA
dc.subjectвибухuk_UA
dc.subjectfire fightinguk_UA
dc.subjectfire gasesuk_UA
dc.subjectmade spaceuk_UA
dc.subjectairinguk_UA
dc.subjectexplosionuk_UA
dc.titleЛіквідація пожежі із застосуванням камери збору пожежних газів і замулювання виробленого простору з прямоточною схемою провітрюванняuk_UA
dc.title.alternativeFire extinguishing with the use of a fire gas collection chamber and of the siltation of worked-out spase with a direct–flow ventilation schemeuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.udk504+622.44uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record