Now showing items 1-65 of 65

   Subject
   БОКОВО-ХРУСТАЛЬСЬКИЙ ВУГЛЕНОСНИЙ РАЙОН [1]
   БІЛОЗЕРСЬКА ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНА СТРУКТУРА [1]
   ВАНАДІЙ [1]
   ВИРОБНЕ КАМІННЯ [1]
   ВМІСТ ЗОЛИ [1]
   ВМІСТ СІРКИ [1]
   ВУГЛЕНАСИЧЕНІСТЬ [1]
   ВУГЛЕНОСНІСТЬ [1]
   ВУГІЛЛЯ [1]
   ВУГІЛЬНИЙ ПЛАСТ [1]
   ВУГІЛЬНІ ПЛАСТИ [1]
   ВІТРИНІТ [1]
   ГЕНЕЗИС [4]
   ГРАНУЛОМЕТРИЧНА КРИВА [1]
   ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ [1]
   ДЕНДРОГАМА [3]
   ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА [3]
   ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ [1]
   ДОНЕЦЬКИЙ БАСЕЙН [1]
   ЗАЛІЗНІ РУДИ [1]
   ЗАХІДНИЙ ДОНБАС [1]
   ЗОЛЬНІСТЬ ВУГІЛЛЯ [1]
   КАМЕНЕБАРВНА СИРОВИНА [1]
   КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ [1]
   КВАРЦ [1]
   КЛАСИФІКАЦІЯ [2]
   КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ [3]
   КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК [1]
   КОРЕЛЯЦІЯ [1]
   КРИТЕРІЇ АЛМАЗОНОСНОСТІ [1]
   КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ [1]
   КІМБЕРЛІТИ [1]
   ЛІПТИНІТ [1]
   МАНГАНОВІ КОНКРЕЦІЇ [1]
   МАЦЕРАЛЬНИЙ СКЛАД [1]
   МЕРКУРІЙ [1]
   МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ [1]
   МЕТАНОНОСНІСТЬ [1]
   МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ [2]
   НАФТА [3]
   НІКЕЛЬ [1]
   НІКОПОЛЬСЬКЕ РОДОВИЩЕ [1]
   ПЕТРОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ [1]
   ПЕТРОГРАФІЧНИЙ СКЛАД [1]
   ПИСЬМОВИЙ ПЕГМАТИТ [1]
   ПРОХІДНЕ СВІТЛО [1]
   ПРОЦЕСИ УТВОРЕННЯ МІНЕРАЛІВ [1]
   ПІСКИ [1]
   РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ [1]
   РЕЧОВИННИЙ СКЛАД [2]
   РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ПІСКІВ [1]
   РИТМИ [1]
   РОДОВИЩА [3]
   РОДОВИЩЕ [1]
   СТРАТИГРАФІЧНИЙ ПІДРОЗДІЛ [1]
   СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНИЙ ЧИННИК [1]
   СУПУТНИКИ АЛМАЗУ [1]
   СІРЧИСТІСТЬ ВУГІЛЛЯ [1]
   ТЕКТОНІКА [1]
   УРАНОВА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ [1]
   УРАНОВМІЩУЮЧІ МЕТАСОМАТИТИ [1]
   ФАКТОРИ КОНТРОЛЮ [1]
   ЦИКЛИ ОСІДАННЯ [1]
   ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІСКІВ [1]
   ІНЕРТИНІТ [1]