Now showing items 1-88 of 88

   Subject
   analysis [1]
   economic systems [1]
   economic modeling [1]
   economics [1]
   investment project [1]
   macroeconomic indicator [1]
   mathematical models [1]
   mathematical statistics [1]
   modern methods [1]
   optimal investment [1]
   probability theory [1]
   «Системний аналіз [1]
   англійська мова [1]
   антропогенний вплив на грунти [1]
   архітектура мікроконтролерів [1]
   бухгалтерський облік [1]
   бізнес-процес [1]
   вектор [1]
   вертикальна гірнича виробка [1]
   випробування твердості матеріалів [1]
   виробнича потужність [1]
   вугледобувне підприємство [1]
   геологія [1]
   горизонтальна гірнича виробка [1]
   гібридна методологія [1]
   гірничорудне підприємство [1]
   ДВНЗ "Національний гірничий університет" [1]
   диверсифікація виробництва [1]
   дизайн [1]
   дискретна математика [1]
   дисперсійний аналіз [1]
   диференціал функції [1]
   документування [1]
   економічність [1]
   екстремум функцій [1]
   електомобіль [1]
   електронний підпис . [1]
   енергія міжатомного зв'язку [1]
   життєвий шлях [1]
   земельні ресурси України [1]
   канбан [1]
   кафедра підземної розробки [1]
   класифікація виробничих процесів [1]
   композиція зображень [1]
   комп’ютерна графіка [1]
   конструкційна міцність [1]
   математика [1]
   математична модель [1]
   математичний аналіз [1]
   матриця [1]
   механічне випробування матеріалів [1]
   моделювання бізнес-процесів [1]
   моделюванням бізнес-процесів [1]
   мроделирование бизнес-процессов [1]
   мультимедіа [1]
   нейро-нечіткий адаптивний контролер [1]
   НТУ"Дніпровська політехніка" [1]
   організація режимів переривань [1]
   очисні роботи [1]
   параметрична ідентифікація [1]
   передача інформації в послідовному форматі [1]
   побудова статистичних моделей [1]
   погіршення ґрунтового покриву [1]
   польова практика [1]
   похідна [1]
   програма для подання звітності СОНАТА [1]
   ранговий коефіцієнт Спірмена [1]
   реинжениринг [1]
   реінженіринг [1]
   розподіл кількісної ознаки [1]
   руйнування матеріалів [1]
   сигнал керування [1]
   силова установка [1]
   система команд мікроконтролерів [1]
   система тягового електроприводу [1]
   сталий розвиток економіки України [1]
   Табаченко М. М. [1]
   технологія підземної розробки рудних родовищ [1]
   топографічні методи [1]
   ударна в’язкість матеріалів [1]
   формування внутрішніх економічних резервів [1]
   фінансовий облік [1]
   цифрова економіка [1]
   цифровізація [1]
   цілісностіьґрунтів [1]
   інформаційна система EDZV [1]
   інформаційна система BAS [1]
   ґрунтознавство [1]