Now showing items 1-20 of 23

  • Ґрунтознавство 

   Юрченко, А. А.; Миронова, І. Г. (НТУ «ДП», 2022)
   Охарактеризовано земельні ресурси України, розглядаються значення земельних ресурсів для сталого розвитку економіки України, їх географічне районування і загальна схема. Наведені етапи розвитку ґрунтознавства як науки та ...
  • Процеси підземної розробки рудних родовищ 

   Хоменко, О. Є.; Кононенко, М. М.; Косенко, А. В. (НТУ «ДП», 2022)
   Розглянуто основні відомості про виробничі процеси, що виконуються на гірничорудних підприємствах, і наведено їх класифікацію. Детально описано процеси при проведенні горизонтальних та вертикальних гірничих виробок. Розглянуто ...
  • Economic cybernetics 

   Пістунов, І. М. (НТУ ДП, 2022)
   The manual discusses the theoretical and practical aspects of analysis, synthesis, modeling and finding optimal solutions for economic systems by means of economic cybernetics. Examples of the application of theoretical ...
  • Мікропроцесорна техніка 

   Ткачов, В. В.; Проценко, С. М.; Козар, М. В.; Шевченко, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
   Розглянуто питання побудови архітектури мікроконтролерів, сигналів керування й системи команд однокристальних мікроконтролерів МCS-8051 та MCS 1T8051, організації режимів переривань, тимчасових затримок, передачі інформації ...
  • Електронна економіка. Том 3. Електронна бухгалтерія 

   Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
   У посібнику подано інформацію щодо сучасних етапів створення фірми, опис структури підпорядкування фірми держаним інспекціям та фондам, видам документів, структури документообігу та порядку взаємодії фірми з цими державними ...
  • Economic Modeling 

   Пістунов, І. М. (НТУ ДП, 2022)
   The subject of economic modeling is mathematical models of real economic objects. The object of study of modeling economics as a discipline is economics and its divisions. The purpose of the manual is to give the reader ...
  • Математичне моделювання природничих систем 

   Рудаков, Д. В.; Сдвижкова, О. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
   Викладено основи математичних моделей та методів, які необхідні для здійснення кількісних оцінок, аналізу та прогнозу стану об’єктів природокористування. Розглянуто застосування розподілів випадкових величин, кореляційного ...
  • Моделі та методи дослідження внутрішніх резервів вугледобувних підприємств: 

   Ащеулова, О. М.; Хорольський, А. О.; Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
   На основі проведених наукових досліджень вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в узагальненні та розвитку науково-методичних основ, розробці інструментарію та практичних рекомендацій щодо формування та відтворення ...
  • Project of investment 

   Пістунов, І. М. (НТУ ДП, 2022)
   The textbook presents the basic procedure for creating an investment project, a list of non-financial selection criteria, basic coefficients that characterize the investment project, securities theory and, based on these ...
  • Управління проектами цифрової економіки 

   Демиденко, М. А. (НТУ «ДП», 2022)
   Викладено основи управління проектами цифрової економіки. Розглянуто основні поняття і методологічні основи управління проектами. Матеріал викладено на рівні, доступному студентам, які знайомі з курсом інформатики та ...
  • Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів 

   Козир, С. В.; Слєсарєв, В. В.; Ус, С. А.; Хом’як, Т. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
   У підручнику подані питання, що пов’язані з аналізом та моделюванням бізнес-процесів на підприємстві. Викладено сутність функціонального та процесного підходу до управління, розглянуто поняття бізнес-процесу, ...
  • Технологія екологобезпечної відкритої розробки нерудних родовищ твердих корисних копалин 

   Симоненко, В.І.; Павличенко, А.В.; Анісімов, О.О.; Бондаренко, А.О.; Черняєв, О.В.; Гриценко, Л.С. (Видавництво НТУ «ДП», 2022)
   Монографія присвячена технології екологобепечної розробки нерудних твердих корисних копалин. Розроблено нові технологічні схеми відпрацювання нерудних твердих корисних копалин та запропоновано нові методики розрахунку ...
  • Фінансовий облік 

   Гресь, Н. Л. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
   Посібник містить матеріали навчально-методичного забезпечення дисциплін «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ», зокрема зміст практичних занять, перелік питань для підсумкового контролю, ...
  • Комп’ютерна графіка, дизайн та мультимедіа 

   Демиденко, М. А. (НТУ «Дніпровська політехніка», 2022)
   Викладено основи комп’ютерної графіки, дизайну та мультимедіа. Розглянуто основні поняття і методологічні основи дизайну. Матеріал викладено на рівні, доступному студентам, які знайомі з курсом інформатики. Методи, що ...
  • Probability Theory And Base of Mathematical Statistics 

   Пістунов, І. М. (НТУ ДП, 2022)
   Probability theory arose from the practical needs of the need to predict random events. We will call an event or coincidence a phenomenon that may or may not occur. For economists, probability theory is one of the basic ...
  • Economical statistic 

   Пістунов, І. М. (НТУ ДП, 2022)
   The purpose of the course "Statistics" is to acquaint students with the main categories and concepts of statistical science, with modern methods of processing and analyzing statistical information, with the specifics of ...
  • МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

   Козир, Світлана; Козир, С.В.; Слєсарєв, Володимир; Слєсарєв, В.В.; Ус, Світлана; Ус, С.А.; Хом’як, Т.В. (2022)
   У підручнику подані питання, що пов’язані з аналізом та моделюванням бізнес-процесів на підприємстві. Викладено сутність функціонального та процесного підходу до управління, розглянуто поняття бізнес-процесу, представлено ...
  • Мій життєвий і творчий шлях : док.-худож. вид. 

   Табаченко, М. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
   Книга професора кафедри підземної розробки родовищ Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Табаченка Миколи Михайловича – це сповідь людини, життя якої вмістило кілька епох, спогади про сім'ю і ...
  • Навчальна геологічна практика із застосуванням топографічних методів. Методичні рекомендації до організації та проходження 

   Нікітенко, Ігор Святославович; Шевченко, Сергій Вікторович; Хоменко, Юрій Тимофійович; Терешкова, Ольга Анатоліївна (2022)
   Призначено для самостійної роботи студентів спеціальності 103 Науки про Землю під час проходження навчальної геологічної практики із застосуванням топографічних методів. Виконуючи практичні завдання в польових умовах, ...
  • Математика 1 

   Почепов, В. М.; Фомичова, Л. Я.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
   Відповідає навчальній програмі дисципліни «Математика 1». Містить матеріал для 15 практичних занять. Для кожного заняття наведено приклади, що розглядаються в аудиторії, з поясненнями та розв’язками. Підібрано завдання з ...