Recent Submissions

 • Забезпечення безпеки студентів-психологів під час виробничої практики 

  Папіна, М. О.; Долженкова, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Виробнича практика – одна з форм навчання, невід'ємна складова процесу освітньо-професійної підготовки молодших бакалаврів, основним завданням якої є закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, формування ...
 • Формування фонду соціального страхування України 

  Мамедов, Р. Р.; Столбченко, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним ...
 • Система фінансування та джерела коштів фонду соціального страхування 

  Єненко, Д. О.; Столбченко, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Виходячи з норм статті 46 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» фінансування Фонду соціального ...
 • Нагляд у сфері страхування від нещасних випадків 

  Зіпа, С. С.; Столбченко, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Мета Громадської ради забезпечення виконання Фондом його статутних завдань і цільового використання коштів цього Фонду. Громадська рада Фонду соціального страхування це постійно діючий колегіальний орган, утворений з метою ...
 • Напрями використання коштів фонду соціального страхування 

  Галко, Т. Д.; Столбченко, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: створювався як правонаступник Фонду сприяння зайнятості населення з метою управління страхуванням на випадок безробіття, провадження ...