Recent Submissions

 • Development of the staff motivation system as a factor of improving the efficiency of the enterprise 

  Melashchenko, K. Y.; Herasymenko, T. V. (НТУ ДП, 2022)
  Motivating of the staff and creating the conditions for their interest in increasing the efficiency of the enterprise as a whole, and even the development of social partnership in particular, are the main ...
 • Реклама книг та промоція читання: креативна складова у комунікації 

  Мямліна, А. В. (НТУ ДП, 2022)
  Креативу у рекламі присвячено достатньо літератури, проте дискусії з цього приводу не вщухають у наукових та професійних колах. Креатив у рекламі дозволяє компаніям виділитися на фоні конкурентів, донести ...
 • Оцінка ефективності вугледобувного підприємства 

  Лапко, А. В.; Вагонова, О. Г. (НТУ ДП, 2022)
  Основною економічною метою підприємства в ринкових умовах є підвищення ефективності виробництва за рахунок різних факторів впливу на цей процес, у тому числі за рахунок формування внутрішніх економічних ...
 • Відновлення України на засадах «зеленої економіки» 

  Кисільова, В. М.; Тимошенко, Л. В. (НТУ ДП, 2022)
  Ведення бізнесу в умовах воєнного стану характеризується досить високою ризикованістю, непередбачуваністю, виникненням кризових ситуацій та наявністю ресурсних обмежень, у тому числі і соціально-екологічних. ...
 • Бізнес на ринку металобрухту в умовах воєнного стану 

  Горілько, В. С.; Тимошенко, Л. В. (НТУ ДП, 2022)
  Підприємницька діяльність щодо збирання, заготівлі та здійснення операцій з металобрухтом спрямована як на захист інтересів підприємств вітчизняної металургійної галузі, так і на забезпечення екологічної ...
 • Роль депозитної політики в управлінні ресурсами комерційного банку 

  Дік, Юлія; Єрмошкіна, Олена (НТУ ДП, 2022)
  В умовах нестабільного зовнішнього середовища, воєнного стану та спричиненої цим економічної кризи банківські установи стикаються не тільки із суттєвим відтоком депозитів, зміни валютної структури депозитного портфелю, ...
 • Металургійна промисловість України в умовах глобалізації 

  Архипенко, Т. А. (НТУ ДП, 2022)
  Металургійна промисловість є одним з найважливіших напрямків національної економіки, яка забезпечує життєво необхідні матеріали для виробництва металевих виробів, будівництва, енергетики, машинобудування тощо. ...