Show simple item record

dc.contributor.authorБойко, Олег Олександрович
dc.date.accessioned2023-03-02T09:45:58Z
dc.date.available2023-03-02T09:45:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationБойко О. О. Автоматизація процесу керування виходом мірної продукції на основі регулювання довжини прокату : автореф. дис. канд. техн. наук. : спец. 05.13.07. / Бойко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/162473
dc.description.abstractДисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі підвищення виходу мірної продукції на дрібносортних безперервних станах за рахунок регулювання довжини прокату. На підставі аналізу профілеграм прокату встановлено, що прогнозоване керування довжиною прокату можливо тільки на його середній ділянці, яка визначається як різниця довжини прокату та суми довжин різноширинностей його передньої та задньої ділянки. Розроблена система керування довжиною прокату дозволяє регулювати його довжину на середній ділянці за рахунок зміни режиму його обтиску за наявності системи керування натискними гвинтами та за рахунок зміни режиму натягу за наявності автоматичної системи стабілізації прогину. При керуванні довжиною прокату на границях поля допуску його поперечних розмірів зміна уставки швидкості забезпечуються задатчиком інтенсивності на базі пропорційно-інтегрального регулятора. Розроблено структуру системи керування довжиною прокату при якій система розміщується на рівні автоматичного та операторського керування і запропоновано комплекс технічних засобів. На підставі структури розроблено програмне забезпечення системи керування перевірка функціонування якого виконана на моделі чистової групи клітей.uk_UA
dc.description.abstractThe dissertation is devoted to the solution of the actual scientific and technical problem of increasing the yield of measured products on small-scale continuous states by adjusting the length of the rolled stock. Based on the analysis of rental profiles, it has been established that the predicted control of the length of the rental is possible only in its middle section, which is defined as the difference between the length of the rental and the sum of the lengths of the widths of its front and rear sections. The developed control system for the length of the car allows you to adjust its length in the middle section by changing the mode of its compression in the presence of the control system pressure screws and by changing the mode of tension in the presence of an automatic system to stabilize the tension. When controlling the length of the rental at the boundaries of the tolerance field of its transverse dimensions, the change in the speed setpoint is provided by the intensity adjuster based on the proportional-integral controller. The structure of the rental length control system is proposed, at which the system is located at the level of automatic and operator control, in addition a set of technical means is proposed. On the basis of the structure, a control system software has been developed for the functioning check, which is performed on the model of the finishing stand group.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНТУ ДПuk_UA
dc.subjectзаготовкаuk_UA
dc.subjectпрокатuk_UA
dc.subjectраскатuk_UA
dc.subjectмерная длинаuk_UA
dc.subjectразноширинностьuk_UA
dc.subjectуправление длиной прокатаuk_UA
dc.subjectсистема управления нажимными винтамиuk_UA
dc.subjectавтоматическая система стабилизации прогибаuk_UA
dc.subjectbaruk_UA
dc.subjectrolluk_UA
dc.subjectrolloutuk_UA
dc.subjectdimensional lengthuk_UA
dc.subjectvarious widthuk_UA
dc.subjectlength control systemuk_UA
dc.subjectcontrol system of press screwsuk_UA
dc.subjectautomatic tension stabilization systemuk_UA
dc.titleАвтоматизація процесу керування виходом мірної продукції на основі регулювання довжини прокатуuk_UA
dc.title.alternativeAutomation of the process of controlling the output of measured products on the basis of regulation of the length of the rolled stock.uk_UA
dc.typeOther
dc.identifier.udk658.52.011.56uk_UA
dc.citation.epage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record