Now showing items 1-25 of 25

   Subject
   IНВЕСТИЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ, ЕФЕКТИВНIСТЬ, ПРИБУТОК [1]
   АНАЛІЗ, ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ПРИБУТОК, ГРОШОВІ КОШТИ, ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО [1]
   БАНК, КРЕДИТ, КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ, КРЕДИТНИЙ РИЗИК, РЕЗЕРВИ, ПРОГНОЗ, NLP, ЯКІСТЬ [1]
   КАПІТАЛ, МАЙНО, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ, КРЕДИТ [1]
   КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, ЧИСТА ПРОЦЕНТНА МАРЖА, ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД [1]
   КРЕДИТУВАННЯ, ФІНАНСУВАННЯ, КРЕДИТНІ РЕСУРСИ, КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ [1]
   ЛІКВІДНІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, АКТИВИ, ПАСИВИ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ АКТИВІВ, ЕКОНОМІЧНО ДОДАНА ВАРТІСТЬ [1]
   ОБОРОТНІ АКТИВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ, БАЛАНС, МЕТОДИКА, ПЛАНУВАННЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, МЕТОД РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ, АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД [1]
   ПАРАМЕТРИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ, ПАРАМЕТРИ ПРОФІЛЯ ЦІЛЬОВОГО ПОТЕНЦІЙНОГО ПОЗИЧАЛЬНИКА, КРЕДИТНИЙ РИЗИК, ХЕДЖУВАННЯ [1]
   ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ, ДЕПОЗИТИ, КРЕДИТИ, ПАСИВ, ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ, ЛІКВІДНІСТЬ, ДЕПОЗИТНІ ПРОГРАМИ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, КОШТИ КЛІЄНТІВ, ПОТОЧНІ РАХУНКИ, СТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ [1]
   ПРИБУТОК, ПЛАНУВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ [1]
   ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ, ЕФЕКТИВНIСТЬ, ФIНАНСОВА СТIЙКIСТЬ, ФIНАНСОВИЙ СТАН [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, ФІНАНСОВИЙ СТАН, ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ, ПЛАН, ПРОГНОЗ, ЗБИТОК, ПРИБУТОК [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, ФІНАНСОВИЙ СТАН, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ, ПЛАН, ПРОГНОЗ, БЮДЖЕТУВАННЯ, ГРОШОВІ ПОТОКИ [1]
   РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, РЕСУРСИ, САМОФІНАНСУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПЛАНУВАННЯ, ЛЕВЕРІДЖ [1]
   ФІНАНСОВА СІЙКІСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ, ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ПЛАНУВАННЯ [1]
   ФІНАНСОВИЙ СТАН, КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА, АНАЛІЗ, БЮДЖЕТ [1]
   ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, БАЛАНС, ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ, ПЛАНУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, МЕТОД КОВЗНИХ СЕРЕДНІХ, МЕТОД ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ [1]
   ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, БАЛАНС, ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ, ПЛАНУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, МЕТОД КОВЗНИХ СЕРЕДНІХ, МЕТОД ХОЛЬТА [1]
   ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, БАЛАНС, ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ, ПЛАНУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, МЕТОД КОВЗНИХ СЕРЕДНІХ, МЕТОД БРАУНА, МЕТОД ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ [1]
   ФІНАНСОВІ АКТИВИ, ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПЛАНУВАННЯ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ, ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ [1]
   ФІНАНСОВІ АКТИВИ, ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, БАНКРУТСТВО, МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ [1]
   ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, СТРАТЕГІЯ, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, АДАПТИВНІ МОДЕЛІ, СЕРЕДНЯ ВIДНОСНА ПОМИЛКА, МОДЕЛЬ БРАУНА [1]
   ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ПРОГНОЗУВАННЯ, РЕЗЕРВ, ЛІКВІДНІСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, МЕТОД ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ [1]
   ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ, ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ [1]