Show simple item record

dc.contributor.authorБузило В.І., Сердюк В.П., Яворський А.В., Гайдай О.А.
dc.date.accessioned2023-05-23T13:12:52Z
dc.date.available2023-05-23T13:12:52Z
dc.date.issued2021-07
dc.identifier.citationЗміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму 184 Гірництво, зокрема – програмі вибіркової дисципліни «Матеріалознавство». Розглянуто питання структури і властивостей, складу і будови основних металевих і неметалевих матеріалів, областей використання конструкційних і інструментальних матеріалів в гірничій справіuk_UA
dc.identifier.isbnISBN 978-966-350-756-9
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/163509
dc.descriptionПЕРЕДМОВА 7 ВСТУП 8 1. Основні поняття 8 2. Значення та завдання дисципліни «Матеріалознавство» для підготовки фахівців у галузі гірничої справи 9 3. Загальні вимоги, що пред'являються до матеріалів в залежності від умов використання, застосування або експлуатації 9 4. Класифікація матеріалів 11 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУДОВУ, СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ 12 1.1. Агрегатні стани речовини 12 1.2. Фізичні властивості матеріалів та їх характеристики 17 1.2.1. Маса та щільність матеріалів 17 1.2.2. Пористість матеріалів 18 1.2.3. Температурні властивості матеріалів 19 1.2.4. Теплові властивості матеріалів. 20 1.2.5. Взаємодія матеріалів з водою 22 1.2.6. Звукові характеристики матеріалів. 22 1.2.7. Механічні властивості 23 1.2.8. Електричні властивості 26 1.2.9. Магнітні властивості 28 1.2.10. Технологічні властивості 32 1.2.11. Споживчі властивості 33 1.2.12. Загальні вимоги безпеки при використанні або застосуванні речовин і матеріалів 38 2. МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ 40 2.1. Залізо та сплави на його основі 41 2.1.1. Сталі та сплави 42 2.1.1.1. Структура сталей в рівноважному стані 42 2.1.1.2. Вплив вуглецю та технологічних домішок на властивості сталей та сплавів 44 2.1.1.3. Вплив термічної, термомеханічної та хіміко-термічної обробок на властивості сталі та сплавів 46 2.1.1.4. Вплив легуючих елементів на властивості сталі та сплавів 51 2.1.1.5. Загальна класифікація сталей 53 2.1.1.6. Маркування сталей за хімічним складом 54 2.1.1.7. Конструкційні сталі та сплави 59 2.1.1.8. Інструментальні сталі та сплави 67 2.1.1.9. Сталі та сплави з особливими фізичними властивостями 69 2.1.1.10. Старіння вуглецевої сталі 72 2.1.2. Чавуни 73 2.2. Титан і сплави на його основі 80 2.3. Тугоплавкі метали та сплави на їх основі 83 2.4. Кольорові метали та сплави на їх основі 85 2.4.1. Мідь та сплави на її основі 86 2.4.1.1. Мідь 86 2.4.1.2. Латуні 88 2.4.1.3. Бронзи 90 2.4.2. Алюміній та сплави на його основі 94 2.4.3. Магній та сплави на його основі 100 2.4.4. Антифрикційні (підшипникові) сплави на олов'яній, свинцевій та цинковій основах 102 2.4.5. Припої 105 2.5. Порошкові металеві матеріали 106 2.5.1. Конструкційні металеві порошкові матеріали 107 2.5.2. Інструментальні металеві порошкові матеріали 109 2.6. Обробка металів тиском 111 2.7. Зварювання металів 114 2.8. Захист металів від корозії 117 2.8.1. Види корозії 117 2.8.2. Захист металів від корозії 119 2.9. Метал для кріплення гірничих виробок 120 3. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 123 3.1. Природні кам'яні матеріали 123 3.1.1. Загальна характеристика 123 3.1.2. Магматичні породи 123 3.1.2.1. Класифікація магматичних порід 123 3.1.2.2. Хімічний та мінеральний склади магматичних порід 124 3.1.2.3. Найважливіші види магматичних порід і їх будівельні властивості 126 3.1.3. Осадові гірські породи 128 3.1.3.1. Класифікація осадових гірських порід 128 3.1.3.2. Хімічний та мінеральний склади осадових порід 129 3.1.4. Метаморфічні породи 132 3.2. Основні кам'яні матеріали, що застосовуються без обробки 133 3.3. Керамічні матеріали та вироби 134 3.3.1. Загальні відомості 134 3.3.2. Сировина для виробництва керамічних матеріалів і виробів 135 3.3.3. Стінові матеріали 138 3.3.4. Керамічні матеріали та вироби різного призначення 139 3.3.5. Кам'яні матеріали для кріплення гірничих виробок 142 3.4. Неорганічні в'яжучі речовини 143 3.4.1. Загальні відомості 143 3.4.2. Сировинні матеріали та основи технології неорганічних в'яжучих речовин 145 3.4.3. Повітряні в'яжучі речовини 146 3.4.3.1. Гіпсові в'яжучі речовини 146 3.4.3.2. Вапно будівельне повітряне 147 3.4.4. Гідравлічні в'яжучі речовини 149 3.4.4.1. Портландцемент 149 3.4.4.2. Види цементів 152 3.4.5 Бетони 154 3.4.5.1. Загальні відомості та основні властивості бетонів та бетонних сумішей 154 3.4.5.2. Класифікація бетонів 158 3.4.5.3. Основні вимоги до бетонів та проектування складу бетону 159 3.4.5.4. Вибір цементу для бетону 164 3.4.5.5. Заповнювачі для бетону 164 3.4.5.6. Вода. Добавки до бетону 166 3.4.5.7. Важкий бетон 169 3.4.5.8. Легкі бетони 173 3.4.5.9. Газо - і пінобетон 175 3.4.5.10. Залізобетон 175 3.4.6. Будівельні розчини 176 3.4.7. В'яжучі речовини та розчини, що застосовуються в гірничій промисловості 179 3.4.8. Бетон і залізобетон для кріплення гірничих виробок 181 3.4.9. Силікатні матеріали та вироби 184 3.4.9.1. Сировина 184 3.4.9.2. Виробництво 185 3.4.10. Азбестоцементні матеріали та вироби 186 Види азбестоцементних виробів 187 3.4.11. Скло та вироби зі скла 188 3.4.11.1. Сировина 189 3.4.11.2. Властивості 189 3.4.11.3. Різновиди скла і скляних виробів,застосовувані в будівництві 190 3.5. Матеріали та вироби з деревини 192 3.5.1. Загальні відомості 192 3.5.2. Властивості деревини 194 3.5.3. Пороки деревини 196 3.5.4. Захист деревини від гниття, ураження комахами та загоряння 198 3.5.4.1. Запобігання деревини від гниття та руйнування комахами 198 3.5.4.2. Захист деревини від загоряння 199 3.5.5. Основні породи деревини, що застосовуються в будівництві та гірничій справі 200 3.5.5.1. Хвойні породи 200 3.5.5.2. Листяні породи 200 3.5.6. Матеріали та вироби з деревини 201 3.5.6.1 Лісоматеріали загального призначення 201 3.5.6.2. Лісоматеріали застосовувані в гірничій промисловості 203 3.6. Теплоізоляційні та звукоізоляційні матеріали та вироби 206 3.6.1. Теплоізоляційні матеріали та вироби 206 3.6.2. Звукоізоляційні матеріали 211 3.6.3. Звукопоглинаючі матеріали та вироби 212 3.7. Бітумні і дьогтьові в'яжучі та матеріали на їх основі 213 3.7.1. Бітумні та дьогтьові в'яжучі 213 3.7.1.1. Бітуми 214 3.7.1.2. Дьогті 214 3.7.1.3. Асфальтові та дьогтеві бетони та розчини 215 3.7.1.4. Покрівельні, гідроізоляційні та герметизуючі матеріали 217 3.8. Матеріали та вироби з пластмас 220 3.8.1. Загальні відомості 220 3.8.2. Основні компоненти пластмас 221 3.8.2.1. Полімери для будівельних пластмас 221 3.8.2.2. Полімеризаційні полімери 222 3.8.2.3. Поліконденсаційні полімери 223 3.8.2.4. Наповнювачі та пластифікатори 224 3.8.3. Полімерні матеріали застосовувані в гірничій промисловості 225 3.9. Гумові матеріали 227 3.9.1. Загальні відомості 227 3.9.2. Склад гумових матеріалів 230 3.9.3. Класифікація гумових матеріалів за призначенням і області застосування 231 3.10. Лакофарбові матеріали 233 3.10.1. Загальні відомості 233 3.10.2. Пігменти та наповнювачі 234 3.10.3. Сполучні речовини, розчинники і розріджувачі 238 3.10.4. Барвисті склади 240 3.11. Мастильні матеріали 243 3.11.1. Загальні відомості 243 3.11.2. Мастила 243 3.11.3. Пластичні мастила 245 3.11.4. Тверді мастильні матеріали 246 3.11.5. Мастильно-охолоджуючі рідини 247 3.11.6. Робочі рідини та мастильні матеріали очисних машин гірничих підприємств 248 Список джерел літератури 251 Предметний покажчик 1. Гайдай А.А. Методологические аспекты улучшения структурно-механических свойств твёрдого топлива техногенных месторождений, как дисперсных систем /А.А. Гайдай, М.В. Петлёваный //Збірник наукових праць НГУ №50. – ДВНЗ «НГУ», 2017. – С. 40-47. 2. Гайдай А.А. Обоснование параметров разработки угольных пластов с управлением качества горной массы в условиях шахт Западного Донбасса /А.А. Гайдай, В.Ю. Медяник, И.С. Строга //Збірник наукових праць НГУ №51. – ДВНЗ «НГУ», 2017. – С. 28-34. 3. Русских В.В. Аспекты и применение программного обеспечения «MineModeler» на шахтах Западного Донбасса /В.В. Русских, А.А. Гайдай //Научно-технический журнал Уголь Украины. К.– 2017, №4. – С. 40-43. 4. Гайдай А.А. К вопросу производства композиционного топлива при разработке техногенных месторождений полезных ископаемых /Матер. ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Школа підземної розробки» 4-8 вересня 2017 року Бердянськ. – Д.: ЛізуновПрес, 2017. – С. 91-92. 5. Петлёваный М.В. Аналіз накопичення і систематизація породних відвалів вугільних шахт, перспективи їх розробки /М.В. Петлёваный, А.А. Гайдай //Геотехнічна механіка. 2017. №136. С. 147-158. 6. Gajdaj O. Development technogenic deposits by the technology production of composite fuel / O.Gajdaj & V. Ruskyh // Materials of the International Scientific & Practical Conference "Energy Efficiency and Energy Saving 2017" (Program of reports) = Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Енергоефективність та енергозбереження 2017" (програма виступів); November 16-17, 2017, Ministry of Educ. & Science of Ukraine, National Mining University. – Dnipro : NMU, 2017. – P. 17-18. 7. Гайдай А.А. К вопросу разработки техногенных месторождений с помощью технологии производства композиционного топлива. //Научно-технический журнал Уголь Украины. К. – 2018, №4-5. – С. 27-29. 8. Gayday O. To the problem of development of technogenic deposits using the technology of production of composite fuel / O.Gayday & V. Ruskyh // Physical & Chemical Geotechnologies – 2018: Materials of the International Scientific & Practical Conference (Program of report) = Фізіко-хімічні геотехнології – 2018: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (програма виступів), 10 – 11 жовт. 2018 р. / ред. кол. : Р.О. Дичковський, О.М. Шашенко, П.Б. Саїк, В.Г. Лозинський; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 154 с. 9. Prykhodko, V. Mathematical modeling of tight roof periodical falling /Prykhodko, V., Ulanova, N., Haidai O. & Klymenko, D. //E3S Web of Conferences. Ukrainian School of Mining Engineering, 60, 00020 (2018). https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000020. 10. O. Haidai. Mine Field Preparation and Coal Mining in Western Donbas: Energy Security of Ukraine – A Case Study /O. Haidai, V. Ruskykh, N. Ulanova, V. Prykhodko, E. Cáceres Cabana, R. Dychkovskyi, N. Howaniec and A. Smolinski / Energies 2022, 15(13), 4653; https://doi.org/10.3390/en15134653. 11. O.A. Haidai. Determination of Granulometric Composition of Technogenic Raw Materials for Producing Composite Fuel /O.A. Haidai, A.V. Pavlychenko, А.S. Koveria, V.V. Ruskykh, T.V. Lampika / ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 4. Р. 52-58. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-4/052 12. А.В. Павличенко. Технологічні напрями переробки відходів вуглезбагачення Збірник наукових праць НГУ / А.В. Павличенко, О.А. Гайдай, В.Е. Фірсова, В.В. Руських, І.В. Ткач./Національний ТУ «Дніпровська політехніка», 2020. - № 62. С. 139-148. 13. А.В. Павличенко. Оптимізація фізико-механічних параметрів паливних продуктів, отриманих при переробці відходів вугільної галузі/ А.В. Павличенко, О.А. Гайдай, В.Е. Фірсова, Т.В. Лампіка / Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2020. №. 63. C. 88–97. 14. Гайдай О.А. До питання розробки техногених родовищ корисних копалин / О.А. Гайдай, А.Р. Зоц, П.Є. Головко /Тиждень студентської науки: Матеріали студентської науково-технічної конференції 2020 р. – Д.: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020 – С. 31-33. 15. O. Haidai. Deternining the qualitative characteristics of raw materials of man-made deposits to consider the parameters of the composite fuel production technology /O. Haidai., А. Pavlichenko, A. Koveria, V. Firsova /Physical & Chemical Geotechnologies: Collection of scientific works from Scientific and Practical Conference (November 10-12, 2021, Dnipro) = Фізико-хімічні геотехнології: збірник наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (10-12 листопада 2021 р., м. Дніпро) / ed. by.: Roman Dychkovskyi, Pavlo Saik; Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipro University of Technology. – Dnipro: NTU “DP”, 2021. – p. 76 – 84.uk_UA
dc.description.abstract"Матеріалознавство" є однією з основних дисциплін, що визначають рівень підготовки бакалаврів і магістрів у всіх середніх і вищих навчальних закладах. Значення цієї дисципліни визначається широким діапазоном матеріалів, що використовуються в практичній діяльності в усіх галузях народного господарства. Достатні знання, отримані в галузі матеріалознавства, повинні забезпечувати у виробничих процесах раціональне та ефективне використання матеріалів при дотриманні вимог економії, екології та безпеки праці. Вивчення курсу "Матеріалознавство" має забезпечити вирішення наступних завдань при підготовці бакалаврів у галузі гірничої справи: - отримати міцні знання про основні закономірності, що визначають будову і властивості матеріалів, про методи їх обробки, про поведінку матеріалів в основних процесах експлуатації або споживання; - навчити виконувати найбільш широко застосовувані в техніці методи випробування якості матеріалів; - дати навички самостійного користування нормативною документацією (НД) та довідковою літературою для вибору основних промислових, а також нових перспективних матеріалів та ефективних методів їх використання, залежно від умов їх застосування. Підручник допоможе майбутнім інженерно-технічним працівникам пов'язати свої теоретичні знання з практичною роботою та полегшити розуміння спеціальної літератури з матеріалознавства, а фахівцям, які мають практичний досвід роботи, – оновити теоретичні знання. Автори не претендують на вичерпну повноту викладу всіх питань матеріалознавства, а прагнуть послідовно, на сучасному науковому рівні, в доступній формі викласти необхідний обсяг знань, передбачених програмою дисципліни «Матеріалознавство» та навчальними планами гірничих спеціальностей, ВНЗів.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний технічний університет "Дніпровська політехніка"uk_UA
dc.subjectРечовина, сировина, матеріал, матеріалознавство, хімічний склад, мінеральний складuk_UA
dc.titleМатеріалознавствоuk_UA
dc.typeBookuk_UA
dc.identifier.udk620.22(075)uk_UA
dc.identifier.bbkМ34uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record