Now showing items 1-77 of 77

   Subject
   adaptability of business-processes [1]
   harmful production wastes [1]
   insurance fund [1]
   joint financing [1]
   region [1]
   waste processing [1]
   агрегат [1]
   адаптивність бізнес-процесів [1]
   акціонерні товариства [1]
   аналіз [1]
   антикризове управління [1]
   банк [1]
   бізнес-процеси [1]
   визначеність [1]
   вредные отходы производства [1]
   державно-приватне партнерство [1]
   діяльность підприємства. [1]
   економіка [1]
   економічна рівновага [1]
   елемент [1]
   емісія [1]
   етапи управління [1]
   ефективність [1]
   життєвий цикл [1]
   капітал [1]
   керовані параметри моделі [1]
   класифікаційні ознаки [1]
   комерційний банк [1]
   компенсаційні виплати [1]
   криза інновацій- ності [1]
   маркетингова діяльність [1]
   маркетингові комунікації [1]
   модель [1]
   місія комерційного банку [1]
   невизначеність [1]
   общественное финансирование [1]
   оптимізаційна модель [1]
   організація [1]
   оцінювання [1]
   переработка отходов [1]
   переробка відходів [2]
   планування [1]
   показники діяльності [1]
   потенційний прибуток від експлуатації родовища [1]
   прибутковість [1]
   регион [1]
   регіон [3]
   резерви [1]
   результативність [1]
   рекреаційні ресурси [1]
   ресурсний потенціал [1]
   ризик [1]
   самофінансування [1]
   система документування [1]
   системно-динамічний підхід [1]
   спосіб розробки [1]
   спільне фінансування [2]
   сталий розвиток [1]
   стратегічний облік, [1]
   стратегія [1]
   стратегія комерційного банку [1]
   страховий фонд [1]
   фрактали [1]
   фінансовий актив [1]
   фінансові ресурси [1]
   цілеполягання [1]
   цінні папери [1]
   шкідливі відходи виробництва [1]
   якісні параметри [1]
   інвестиційний портфель [1]
   інвестиційний проект [1]
   інвестиції [1]
   індикативне планування [1]
   інноваційна складова [1]
   інноваційна інфраструктура [1]
   інноваціна система [1]
   інновації [2]