Викладено тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та перехідних економік». На конференції було розглянуто сучасні проблеми щодо реформування та підвищення економічної ефективності економіки на всіх рівнях в умовах глобалізації, обговорено шляхи її підвищення на основі більш ефективного використання фінансових, інформаційних та природних ресурсів з урахуванням досвіду розвинутих та перехідних економік, внесено пропозиції та рекомендації щодо інноваційної основи підвищення економічної ефективності.