Now showing items 1-20 of 26

  • Вплив коксохімічних процесів на забруднення повітря робочих зон і розробка засобів його очищення і покращення умов праці 

   Тищук, В. Ю.; Тищук, Володимир Юрійович; Тищук, Владимир Юрьевич; Tyshchuk, V. (Видавництво НГУ, 2017)
   Теоретично та експериментально обґрунтовано використання для нейтралізації шкідливих газів в коксохімічному виробництві розчинів природних речовин – водяних розчинів вуглелужного реагенту для нейтралізації оксидів вуглецю, ...
  • Вплив режимних параметрів контактуючих тіл пари: колесо – рейка на коефіцієнт зчеплення 

   Зіборов, К. А.; Зиборов, К. А.; Зіборов, Кирило Альбертович; Зиборов, Кирилл Альбертович; Ziborov, K. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
   Для випадку нестаціонарного прямолінійного руху встановлено функціональний зв'язок силового і кінематичного параметрів при реалізації колесом рейкового транспортного засобу дотичної реакції. Розглянуто вплив режимних ...
  • Геомеханическое обоснование параметров рабочей зоны карьера в условиях повышенной обводненности 

   Собко, Б. Ю.; Собко, Б. Е.; Собко, Борис Юхимович; Собко, Борис Ефимович; Sobko, B.; Ковров, А. С.; Ковров, О. С.; Ковров, Олександр Станіславович; Коворов, Александр Станиславович; Kovrov, А.; Череп, А. Ю.; Череп, Андрій Юрійович; Череп, Андрей Юрьевич; Cherep, A. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
   Проанализированы горнотехнические и геологические условия Мотроновско-Анновской россыпи Малышевского месторождения титано-циркониевых россыпных руд и предложены технологические схемы его отработки. Выполнена ...
  • Динамічне налагодження виходів та входів типу «Так-Ні» у теговій пам’яті промислового контролера 

   Ткаченко, Сергей Николаевич; Ткаченко, С. Н.; Ткаченко, Сергій Миколайович; Ткаченко, С. М.; Tkachenko, S. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розроблено метод непрямої побітової адресації тегових областей пам’яті виходів та входів «Так-Ні» промислового контролера для динамічного налагодження і перепризначення каналів вводу і виводу сигналів технологічного ...
  • Дослідження параметрів пилогазових викидів при вибухових роботах у кар’єрах 

   Савотченко, Олена Миколаївна; Савотченко, О. М.; Савотченко, Елена Николаевна; Савотченко, Е. Н.; Savotchenko, O.; Зберовський, Олександр Владиславович; Зберовський, О. В.; Зберовский, Александр Владиславович; Зберовский, А. В.; Zberovskyi, O. (Видавництво НГУ, 2017)
   У статті приведені результати досліджень параметрів пилогазової хмари, що утворюється при вибухових робіт на кар’єрах. Визначені значення висоти, швидкості та об’єму хмари.
  • Жорсткістні параметри підйомних канатів в залежності від осьового натягу 

   Ропай, В. А.; Ропай, Валерій Андрійович; Ропай, Валерий Андреевич; Ropay, V.; Федорова, І. П.; Федорова, И. П.; Федорова, Ірина Петрівна; Федорова, Ирина Петровна; Fedorova, I. (Видавництво НГУ, 2017)
   Наведено основні співвідношення та розраховані значення агрегатних коефіцієнтів жорсткості канатів двох конструкцій ГОСТ 7669−80 та ГОСТ 7668-80 при натягу у діапазоні від 0 до 0,75 від розривних зусиль каната.
  • Запиленість повітря та ризики виникнення професійних захворювань при комбайновій і струговій виїмці вугілля 

   Чеберячко, Сергій Іванович; Чеберячко, С. І.; Чеберячко, Сергей Иванович; Чеберячко, С. И.; Cheberiachko, S.; Яворский, Андрей Васильевич; Яворский, А. В.; Яворський, Андрій Васильович; Яворський, А. В.; Yavors’kyy, A.; Яворська, Олена Олександрівна; Яворська, О. О.; Яворская, Елена Александровна; Яворская, Е. А.; Yavorska, O. (Видавництво НГУ, 2017)
   Наведено результати досліджень запиленості повітря та рівня професійного ризику виникнення захворювань органів дихання на пилову етіологію у шахтарів при комбайновій і струговій виїмці вугілля.
  • Застосування методів Data Mining при аналізі вимог роботодавців щодо якості підготовки спеціалістів 

   Коряшкіна, Лариса Сергіївна; Коряшкіна, Л. С.; Коряшкина, Лариса Сергеевна; Коряшкина, Л. С.; Koriashkina, L.; Чернишенко, В. С.; Чернишенко, Всеволод Сергійович; Чернышекно, Всеволод Сергеевич; Чернышенко, В. С.; Chernyshenko, V.; Виноградов, Максим Олегович; Виноградов, М. О.; Віноградов, Максим Олегович; Віноградов, М. О.; Vinogradov, М.; Скрипченко, Анастасія Едуардівна; Скрипченко, А. Е.; Скрипченко, Анастасия Эдуардовна; Скрипченко, А. Э.; Skrypchenko, А. (Видавництво НГУ, 2017)
   Представлений один підхід щодо вивчення вимог роботодавців стосовно компетенцій випускників вищих навчальних закладів, який включає: збір і систематизацію необхідної інформації, вивчення і аналіз отриманих даних ...
  • Исследование влияния использования крутонаклонных конвейеров на эффективность рекультивационных работ при разработке пологих месторождений 

   Ложніков, Олексій Володимирович; Ложников, Алексей Владимирович; Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, Андрей Андреевич; Lozhnikov, A.; Adamchuk, А. (Видавництво НГУ, 2017)
   Выполнен анализ условий применения современного транспортного оборудования для перемещения горных пород по борту карьера. Установлена зависимость величины площади утрачиваемых земель от параметров карьера для ...
  • Итерационная технология оценки производительности по пескам в циклах измельчения руды 

   Дмитриев, Валерий Иванович; Дмітрієв, Валерій Іванович; Дмітрієв, Д. І.; Дмитриев, В. И.; Dmitriev, V. (Видавництво НГУ, 2017)
   Сформирована технология оценки производительности по пескам на основе анализа порции песков спирального классификатора и особенности ее транспортирования в песковый желоб. Разработаны алгоритм и методика ...
  • Обоснование параметров разработки угольных пластов с управлением качества горной массы в условиях шахт западного Донбасса 

   Гайдай, Олександр Анатолійович; Гайдай, Александр Анатольевич; Медяник, Володимир Юрійович; Медяник, Владимир Юрьевич; Строга, Інга Сергіївна; Строга, Инга Сергеевна; Haidai, A.; Medyanik, V.; Stroga, I. (Видавництво НГУ, 2017)
   Обоснованы технологические параметры, влияющие на выбор схем разработки угольных пластов, а также позволяющие эффективно управлять качеством добываемой горной массы из очистных забоев. Предложены мероприятия позволяющие, ...
  • Обоснование периода опробования забоев карьера 

   Азарян, Володимир Альбертович; Азарян, Владимир Альбертович; Жуков, Сергій Олександрович; Жуков, Сергей Александрович; Azarian, V.; Zhukov, S. (Видавництво НГУ, 2017)
   Приведены результаты и получены зависимости величины потери информации о среднеквадратическом отклонении содержания полезного компонента в рудопотоке от периода опробования забоев, которые могут быть использованы ...
  • Обоснование схем вскрытия глубоких горизонтов железорудных карьеров Украины 

   Гончаров, Євген Андрійович; Гончаров, Евгений Андреевич; Goncharov, E. (Видавництво НГУ, 2017)
   Исследована продуктивная толща Ингулецкого железорудного месторождения, для которой выполнен горно-геометрический анализ отработки глубоких горизонтов карьера, в результате чего получены графики режимов двух вариантов ...
  • Обґрунтування структури шахтного комплексу для чистки рейкової колії 

   Денищенко, О. В.; Денищенко, А. В.; Денищенко, Олександр Валерійович; Денищенко, Александр Валерьевич; Denyshchenko, O.; Барташевський, Станіслав Євгенович; Барташевский, Станислав Евгеньевич; Барташевський, С. Є.; Барташевский, С. Е.; Bartashevskyi, S.; Расцветаев, В. А.; Расцвєтаєв, Валерій Олександрович; Расцвєтаєв, В. О.; Расцветаев, Валерий Александрович; Rastsvietaiev, V.; Єгорченко, Р. Р.; Егорченко, Р. Р.; Єгорченко, Ростислав Русланович; Егорченко, Ростислав Русланович; Yehorchenko, R. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
   Розглянуто конструктивні особливості існуючих машин для чищення колій та розроблено їх класифікацію. Запропоновано оригінальний спосіб передачі енергії для шляхоочистної машини та обґрунтовано її структурну схему.
  • Особенности реализации алгоритмов решения непрерывных задач оптимального мультиплексного разбиения невыпуклых множеств 

   Череватенко, А. П.; Череватенко, Антоніна Павлівна; Череватенко, Антонина Павловна; Cherevatenko, A. (Видавництво НГУ, 2017)
   Представлен численный алгоритм решения непрерывных задач оптимального мультиплексного разбиения множеств с ограничениями и неизвестными координатами центров. Рассмотрены особенности его реализации в том ...
  • Оценка эффективности использования карт плотности контрастных границ геоизображений при прогнозе геологических объектов 

   Никулин, С. Л.; Нікулін, С. Л.; Нікулін, Сергій Леонідович; Никулин, Сергей Леонидович; Nikulin, S.; Коробко, О. В.; Коробко, Ольга Валерьевна; Коробко, Ольга Валеріївна; Korobko, O. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
   Выполнена оценка информативности карт плотности контрастных границ геоизображений (космических снимков и физических полей) при решении задачи прогноза локализации геологических объектов. Установлено, что в большинстве ...
  • Перевантаження готової продукції нерудних кар’єрів в магістральний транспорт споживачів 

   Симоненко, В. І.; Симоненко, В. И.; Симоненко, Володимир Іванович; Symonenko, V.; Черняєв, О. В.; Черняев, О. В.; Черняєв, Олексій Валерійович; Черняев, Алексей Валерьевич; Симоненко, Владимир Иванович; Cherniaiev, O.; Гриценко, Л. С.; Гриценко, Леонід Сергійович; Гриценко, Леонид Сергеевич; Hrytsenko, L.; Коротков, П. Р.; Коротков, Петро Романович; Коротков, Петр Романович; Korotkov, P. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
   Досліджені конструктивні рішення перевантажувальних складів готової продукції на не- рудних кар’єрах твердих корисних копалин, які доцільно застосовувати в технологічних схемах циклічно-поточних переробно-т ...
  • Пути снижения техногенной нагрузки на горнодобывающие регионы Украины 

   Хоменко, О. Є.; Хоменко, О. Е.; Хоменко, Олег Євгенович; Хоменко, Олег Евгеньевич; Khomenko, О.; Кононенко, М. М.; Кононенко, М. Н.; Кононенко, Максим Миколайович; Кононенко, Максим Николаевич; Kononenko, M.; Миронова, Інна Геннадіївна; Миронова, Инна Геннадьевна; Миронова, І. Г.; Миронова, И. Г.; Myronova, I.; Юрченко, К. О.; Юрченко, Ксенія Олегівна; Юрченко, Ксения Олеговна; Yurchenko, К. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
   Выполнен анализ деятельности горнодобывающих предприятий и установлены экологические риски для техногенно-нагруженных регионов Украины. Предложены пути снижения негативного влияния горных производств на окружающую среду, ...
  • Разработка аспирационной системы с высоким уровнем очистки воздуха от мелкодисперсной пыли 

   Пустовой, Дмитро Сергійович; Пустовой, Д. С.; Пустовой, Дмитрий Сергеевич; Pustovoi, D. (Видавництво НГУ, 2017)
   Рассмотрены аспирационные системы, применяемые в настоящее время на обогатитель- ных фабриках Украины, изучены их конструктивные особенности и области применения. На основе полученных экспериментальных результатов ...
  • Спосіб ідентифікації структури електричної мережі споруди 

   Бубліков, Андрій Вікторович; Бубуликов, Андрей Викторович; Бубліков, А. В.; Бубликов, А. В.; Bublikov, A.; Мазур, Руслан Анатолійович; Мазур, Руслан Анатольевич; Мазур, Р. А.; Mazur, R.; Зибалов, Дмитро Сергійович; Зибалов, Дмитрий Сергеевич; Зибалов, Д. С.; Zybalov, D. (Видавництво НГУ, 2017)
   Описаний алгоритм ідентифікації структури електричної мережі споруди та наведені результати перевірки ефективності запропонованого алгоритму за допомогою імітаційного моделювання.