Недавние добавления

 • 3D CFD модель оценки территориального риска в условиях застройки 

  Беляев, Н. Н.; Калашников, И. В.; Берлов, А. В.; Biliaiev, М.; Kalashnikov, I.; Berlov, О.; Берлов, О. В.; Берлов, Александр Викторович; Берлов, Олександр Вікторович; Калашніков, І. В.; Калашніков, Іван Володимирович; Калашников, Иван Владимирович; Біляєв, М. М.; Біляєв, Микола Миколайович; Беляев, Николай Николаевич (Видавництво НГУ, 2018)
  На основе разработанной трехмерной численной модели проведен вычислительный эксперимент по оценке территориального риска в случае эмиссии химического агента в условиях застройки. Вычислительный эксперимент проведен ...
 • Совершенствование методов определения метаноносности горных пород 

  Агаєв, Р. А.; Шейко, А. В.; Agaiev, R.; Sheyko, А.; Агаєв, Руслан Агагулуєвич; Шейко, Анатолій Васильович; Шейко, Анатолий Васильевич (Видавництво НГУ, 2018)
  Графический анализ данных, представленный в работе, позволил установить линейную закономерность влияния степени метаморфизма угля на пористые свойства пород. Установлена закономерность влияния глубины и степени ...
 • Вибір ємнісного накопичування енергії для забезпечення збільшення числа експлуатованих на горизонті електровозів шахтного транспорту з індукційною передачею енергії 

  Дибрін, С. В.; Дыбрин, С. В.; Dybrin, S.; Дыбрин, Сергей Владимирович; Дибрін, Сергій Володимирович (Видавництво НГУ, 2018)
  Аналіз світового ринку суперконденсаторів дозволив визначити виробників, що мають в асортименті продукцію, орієнтовану для застосування на транспорті. Серед всіх виробників тільки Maxwell Technologies Inc. (MXWL), ...
 • Результаты стендовых исследований термомеханической технологии изоляции поглощающих горизонтов тампонажными термопластичными композиционными материалами. 

  Судакова, Д. А.; Sudakova, D.; Судакова, Диана Андреевна; Судакова, Діана Андріївна (Видавництво НГУ, 2018)
  Определены режимные параметры и область применения технологии изоляции поглощающих горизонтов тампонажными термопластичными композиционными материалами на основе полиэтилентерефталата.
 • Показатели эффективности способов дегазации углепородного массива высоконагруженных очистных забоев 

  Ширин, Л. Н.; Федоренко, Э. А.; Шарафан, Н. И.; Ширин, Леонид Никифорович; Shirin, L.; Ширін, Л. Н.; Ширін, Леонід Нікіфорович; Федоренко, Эдуард Аркадиевич; Fedorenko, Е.; Федоренко, Е. А.; Федоренко, Едуард Аркадійович; Шарафан, Николай Иванович; Шарафан, Микола Іванович; Шарафан, М. І.; Sharafan, N. (Видавництво НГУ, 2018)
  В качестве показателей экономической составляющей эффективности рассматриваемых технологических схем дегазации были приняты объемы попутно извлекаемого метана и его целенаправленного применения в качестве дополнительного ...
 • Технологія заповнення закріпного простору демпферним забучуванням при проведенні гірничих виробок 

  Халимендик, О. В.; Вигодін, М. О.; Солодянкін, О. В.; Khalymendyk, О.; Vigodin, М.; Solodiankin, О.; Халимендик, Алексей Владимирович; Халимендик, А. В.; Халимендик, Олексій Володимирович; Вигодін, Михайло Олександрович; Выгодин, М. А.; Выгодин, Михаил Александрович; Солодянкін, Олександр Вікторович; Солодянкин, А. В.; Солодянкин, Александр Викторович (Видавництво НГУ, 2018)
  Виконаний аналіз існуючих способів заповнення закріпного простору гірничих виробок вугільних шахт. Розроблено схему використання подрібнених вуглевмісних порід для заповнення закріпного простору гірничих виробок ...
 • Досвід визначення деформаційних властивостей металургійних шлаків при реконструкції доменної печі № 3 комбінату "Запоріжсталь" 

  Тимощук, В. І.; Папуша, Т. В.; Головко, В. Т.; Тимощук, В. И.; Тимощук, Василий Ипполитович; Тимощук, Василій Іпполітович; Tymoshchuk, V.; Папуша, Татьяна Владимировна; Папуша, Тетяна Володимирівна; Papusha, T.; Головко, Валентин Трохимович; Головко, Валентин Трофимович; Golovko, V. (Видавництво НГУ, 2018)
  Визначені загальні підходи до оцінки несучої здатності ґрунтової основи, складеної насипними ґрунтами, на основі залежності їх фізико-механічних характеристик від речового складу, давності відсипки, ступеня дії на насипний ...
 • Статистична оцінка міцнісних властивостей глинистих порід 

  Ковров, О. С.; Мнишенко, Т. В.; Сдвижкова, О. О.; Сдвижкова, Елена Александровна; Сдвижкова, Е. А.; Сдвижкова, Олена Олександрівна; Sdvyzhkova, О.; Ковров, А. С.; Ковров, Олександр Станіславович; Ковров, Александр Станиславович; Мнішенко, Т. В.; Мнішенко, Таїсія Володимирівна; Мнишенко, Таисия Владимировна; Kovrov, О.; Mnishenko, Т. (Видавництво НГУ, 2018)
  Представлені результати досліджень фізико-механічних характеристик ґрунтів з використанням методів теорії ймовірностей і математичної статистики. Методом одноплощинного зрізу визначено значення зчеплення С і кута внутрішнього ...
 • Ударно-волновое разрушение твердого сплава 

  Савченко, Ю. В.; Савченко, Юрій Володимирович; Савченко, Юрий Владимирович; Savchenko, Iu. (Видавництво НГУ, 2018)
  Проведен сравнительный анализ технологических схем регенерации металлокерамических сплавов. Каждая из рассмотренных схем имеет свои преимущества и недостатки. В зависимости от исходной фракции лома твёрдых сплавов ...
 • Обгоунтування критерію близької й далекої взаємодіїу процесі еволюціонування дисипативних структур у гірському масиві 

  Zakharova, L.; Захарова, Л. М.; Захарова, Л. Н.; Захарова, Людмила Николаевна; Захарова, Людмила Миколаївна (Видавництво НГУ, 2018)
  Кількість інформації, яка циркулювала між сусідніми фрагментами породи, зменшилася у 3,22 рази при переході від центрального фрагмента дискретного масиву гірської породи до другого шару прилеглих порід. Крім того, збільшення ...
 • Провали 

  Гайдін, А. М.; Гайдин, А. М.; Гайдин, Анатолий Маркович; Гайдін, Анатолій Маркович; Gaidin, A. (Видавництво НГУ, 2018)
  Розглянуто деякі типові схеми, які виявляють зв'язок між руйнуванням підземних порожнин та провалами земної поверхні. В якості прикладу описаний провал над видобувними камерами Стебницького рудника на Львівщині. Встановлені ...
 • Створення імітаційних моделей елементів складних транспортних систем на основі спеціалізованних комп'ютерних програм 

  Бубліков, А. В.; Таран, І. О.; Бубліков, Андрій Вікторович; Таран, Ігор Олександрович; Таран, И. А.; Бубликов, А. В.; Bublikov, A.; Taran, I. (Видавництво НГУ, 2018)
  Встановлена залежність постійної часу моделі формування транспортного потоку на перехресті у вигляді динамічної аперіодичної ланки від кількості машин до перехрестя, яка з високою точністю апроксимується квадратичним ...
 • Визначення якісних показників твердої вуглецевмісної сировини в лабораторних умовах для її термічної переробки 

  Агаєв, Руслан Агагулуєвич; Агаєв, Р. А.; Агаев, Руслан Агагулуевич; Агаев, Р. А.; Agaiev, R.; Клюєв, Едуард Сергійович; Клюєв, Е. С.; Клюев, Эдуард Сергеевич; Клюев, Э. С.; Kliuev, E.; Сапунова, Ірина Олександрівна; Сапунова, І. О.; Сапунова, Ирина Александровна; Сапунова, И. А.; Sapunova, I. (Видавництво НГУ, 2018)
  За тверду вуглецевмісну сировину прийнято бінарну суміш вугілля і породи в певних співвідношеннях з різним фракційним складом. В якості вугільної та породної компоненти сировини відповідно обрано сапропеліт й побічний ...
 • Определение оптимального напряженно-деформированного состояния двухуровневого анкерного крепления при варьировании параметров установки канатных анкеров 

  Фомичев, Вадим Владимирович; Фомичев, В. В.; Фомичов, Вадим Володимирович; Фомичов, В. В.; Fomychov, V.; Почепов, Виктор Николаевич; Почепов, В. Н.; Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, В. М.; Pochepov, V.; Фомичева, Людмила Яковлевна; Фомичева, Л. Я.; Фомичова, Людмила Яківна; Фомичова, Л. Я.; Fomychova, L.; Лапко, Виктор Викторович; Лапко, В. В.; Лапко, Віктор Вікторович; Lapko, V. (Видавництво НГУ, 2018)
  Получены значения параметров определяющих поведение канатных анкеров при различных условиях взаимодействия с породным массивом. Выявлены особенности влияния перемещения очистного забоя на изменение напряженно-деформированного ...
 • Особливості врахування впливу будівельної техніки на стійкість конструкції котловану при щільній міській забудові 

  Зуєвська, Наталя Валеріївна; Зуєвська, Н. В.; Зуевская, Наталья Валерьевна; Зуевская, Н. В.; Zuievska, N.; Губашова, Валентина Євгенівна; Губашова, В. Є.; Губашова, Валентина Евгеньевна; Губашова, В. Е.; Gubashova, V.; Шайдецька, Любов Валентинівна; Шайдецька, Л. В.; Шайдецкая, Любовь Валентиновна; Шайдецкая, Л. В.; Shaidetska, L. (Видавництво НГУ, 2018)
  Виконано моделювання напружено-деформованого стану сумісної роботи конструкції кріплення котловану та оточуючого ґрунту, проведено аналіз його деформаційних характеристик та зусиль, що виникають в ньому, в ...
 • Сучасний підхід до освоєння енергетичних ресурсів залишених та некондиційних запасів вугілля 

  Саїк, Павло Богданович; Саїк, П. Б.; Саик, Павел Богданович; Саик, П. Б.; Saik, P.; Лозинський, Василь Григорович; Лозинський, В. Г.; Лозинский, Василий Григорьевич; Лозинский, В. Г.; Lozynskyi, V.; Петльований, Михайло Володимирович; Петльований, М. В.; Петлеваный, Михаил Владимирович; Петлеваный, М. В.; Petlovanyi, M.; Сай, Катерина Сергіївна; Сай, К. С.; Сай, Екатерина Сергеевна; Сай, Е. С.; Sai, K.; Стрижаков, Єгор Миколайович; Стрижаков, Є. М.; Стрижаков, Егор Николаевич; Стрижаков, Е. Н.; Stryzhakov, Ye. (Видавництво НГУ, 2018)
  Висвітлені актуальні питання низької ефективності технологій підземного видобутку вугілля з тонких та вельми тонких пластів і проблеми залишених у шахтних полях закритих гірничих підприємств. Встановлено, що ...
 • Ефективність природного провітрювання робочих місць в кар'єрі Полтавського ГЗК при застосуванні сучасного устаткування 

  Черняєв, Олексій Валерійович; Черняєв, О. В.; Черняев, Алексей Валерьевич; Черняев, А. В.; Cherniaiev, O.; Посунько, Людмила Миколаївна; Посунько, Л. М.; Посунько, Людмила Николаевна; Посунько, Л. Н.; Posunko, L.; Расцвєтаєв, Валерій Олександрович; Расцвєтаєв, В. О.; Расцветаев, Валерий Александрович; Расцветаев, В. А.; Rastsvіetaіev, V.; Черняєва, Олена Володимирівна; Черняєва, О. В.; Черняева, Елена Владимировна; Черняева, Е. В.; Cherniaievа, O.; Волченко, Дмитро Сергійович; Волченко, Д. C.; Волченко, Дмитрий Сергеевич; Volchenko, D. (Видавництво НГУ, 2018)
  Проведено дослідження ефективності природного провітрювання робочих місць в кар’єрі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в умовах застосування сучасного виймально-навантажувального і транспортного устаткування. ...
 • Закономірності формування кар'єрних водоприпливів з алювіального водоносного горизонту на ділянці північно-східного борту кар'єру ПРАТ "ІНГЗК" 

  Тимощук, Василь Іполитович; Тимощук, В. І.; Тимощук, Василий Ипполитович; Тимощук, В. И.; Tymoshchuk, V.; Савюк, Ольга Анатоліївна; Савюк, О. А.; Савюк, Ольга Анатольевна; Saviuk, O.; Шерстюк, Євгенія Анатоліївна; Шерстюк, Є. А.; Шерстюк, Евгения Анатольевна; Шерстюк, Е. А.; Sherstiuk, Y. (Видавництво НГУ, 2018)
  Розроблена планово-просторова геофільтраційна модель дос- ліджуваної території, що враховує особливості геологічної будови, характер залягання водовмісних і водотривких порід, їх гідродинамічні характеристики, наявність ...
 • Дослідження та обґрунтування ефективності відпрацювання уступу драглайном з одного положення з переміщення грунту на кут до 220 градусів при відпрацюванні пологих родовищ 

  Стрілець, Олександр Петрович; Стрілець, О. П.; Стрилец, Александр Петрович; Стрилец, А. П.; Strilets, O.; Пчолкін, Георгій Дмитрович; Пчолкін, Г. Д.; Пчелкин, Георгий Дмитриевич; Пчелкин, Г. Д.; Pchelkin, G.; Жмура, Денис Сергійович; Жмура, Д. С.; Жмура, Денис Сергеевич; Shmura, D.; Мекшун, Микита Романович; Мекшун, М. Р.; Мекшун, Никита Романович; Мекшун, Н. Р.; Mekshun, M. (Видавництво НГУ, 2018)
  Визначено оптимальні параметри елементів системи розробки пологих родовищ вогнетривких глин із застосуванням драглайна ЕШ 10/70 (ЕШ 11/70) з одного робочого положення при підготовці пласта корисної копалини до виймання. ...
 • Обоснование технологических принципов оперативного планирования открытых горных работ 

  Собко, Борис Ефимович; Собко, Б. Е.; Собко, Борис Юхимович; Собко, Б. Ю.; Sobko, B.; Панченко, Валерий Васильевич; Панченко, В. В.; Панченко, Валерій Васильович; Panchenko, V.; Винивитин, Дмитрий Викторович; Винивитин, Д. В.; Вінівітін, Дмитро Вікторович; Вінівітін, Д. В.; Vinivitin, D. (Видавництво НГУ, 2018)
  Систематизировано множество объектов выполнения технологических процессов (операций) в карьере, для которых следует выполнять оперативное планирование. Произведено обоснованный выбор технологических закономерностей по ...

View more