Now showing items 1-20 of 36

  • 3D CFD модель оценки территориального риска в условиях застройки 

   Беляев, Н. Н.; Калашников, И. В.; Берлов, А. В.; Biliaiev, М.; Kalashnikov, I.; Berlov, О.; Берлов, О. В.; Берлов, Александр Викторович; Берлов, Олександр Вікторович; Калашніков, І. В.; Калашніков, Іван Володимирович; Калашников, Иван Владимирович; Біляєв, М. М.; Біляєв, Микола Миколайович; Беляев, Николай Николаевич (Видавництво НГУ, 2018)
   На основе разработанной трехмерной численной модели проведен вычислительный эксперимент по оценке территориального риска в случае эмиссии химического агента в условиях застройки. Вычислительный эксперимент проведен ...
  • Вибір ємнісного накопичування енергії для забезпечення збільшення числа експлуатованих на горизонті електровозів шахтного транспорту з індукційною передачею енергії 

   Дибрін, С. В.; Дыбрин, С. В.; Dybrin, S.; Дыбрин, Сергей Владимирович; Дибрін, Сергій Володимирович (Видавництво НГУ, 2018)
   Аналіз світового ринку суперконденсаторів дозволив визначити виробників, що мають в асортименті продукцію, орієнтовану для застосування на транспорті. Серед всіх виробників тільки Maxwell Technologies Inc. (MXWL), ...
  • Визначення якісних показників твердої вуглецевмісної сировини в лабораторних умовах для її термічної переробки 

   Агаєв, Руслан Агагулуєвич; Агаєв, Р. А.; Агаев, Руслан Агагулуевич; Агаев, Р. А.; Agaiev, R.; Клюєв, Едуард Сергійович; Клюєв, Е. С.; Клюев, Эдуард Сергеевич; Клюев, Э. С.; Kliuev, E.; Сапунова, Ірина Олександрівна; Сапунова, І. О.; Сапунова, Ирина Александровна; Сапунова, И. А.; Sapunova, I. (Видавництво НГУ, 2018)
   За тверду вуглецевмісну сировину прийнято бінарну суміш вугілля і породи в певних співвідношеннях з різним фракційним складом. В якості вугільної та породної компоненти сировини відповідно обрано сапропеліт й побічний ...
  • Використання відходів гірничо-збагачувального комплексу для виробництва бетонів, призначених для ремонту будівельних конструкцій 

   Мельниченко, Наталія Петрівна; Мельниченко, Н. П.; Мельниченко, Наталья Петровна; Melnychenko, N. (Видавництво НГУ, 2018)
   Вимірювання нормальної щільності цементної тіста та його реологічних властивостей проводили за стандартною методикою. Пластична міцність цементної тіста та суміші визначалася за допомогою методу усадки і вимірювалася ...
  • Геомеханическое моделирование карьеров и отвалов в K-Mine - как составной элемент минимизации площадей нарушенных земель при ведении горных работ 

   Винивитин, Дмитрий Викторович; Винивитин, Д. В.; Вінівітін, Дмитро Вікторович; Вінівітін, Д. В.; Vinivitin, D.; Назаренко, Михаил Владимирович; Назаренко, М. В.; Назаренко, Михайло Володимирович; Nazarenko, M.; Хоменко, Сергей Анатольевич; Хоменко, С. А.; Хоменко, Сергій Анатолійович; Khomenko, S. (Видавництво НГУ, 2018)
   Наведены примеры практического использования данной автоматизирован- ной системы при решении прикладных задач по определению фактической устойчивости бортов и уступов карьера и отвалов, а также определения ...
  • Досвід визначення деформаційних властивостей металургійних шлаків при реконструкції доменної печі № 3 комбінату "Запоріжсталь" 

   Тимощук, В. І.; Папуша, Т. В.; Головко, В. Т.; Тимощук, В. И.; Тимощук, Василий Ипполитович; Тимощук, Василій Іпполітович; Tymoshchuk, V.; Папуша, Татьяна Владимировна; Папуша, Тетяна Володимирівна; Papusha, T.; Головко, Валентин Трохимович; Головко, Валентин Трофимович; Golovko, V. (Видавництво НГУ, 2018)
   Визначені загальні підходи до оцінки несучої здатності ґрунтової основи, складеної насипними ґрунтами, на основі залежності їх фізико-механічних характеристик від речового складу, давності відсипки, ступеня дії на насипний ...
  • Дослідження впливу якості фінального рудопотоку на прогнозний прибуток гірничо-збагачувального комбінату 

   Азарян, Володимир Альбертович; Азарян, В. А.; Азарян, Владимир Альбертович; Azarian, V.; Жуков, Сергій Олександрович; Жуков, С. О.; Жуков, Сергей Александрович; Жуков, С. А.; Zhukov, S. (Видавництво НГУ, 2018)
   Встановлення впливу якісних характеристик фінального рудного вантажопотоку залізорудного ГЗК на показники прогнозного прибутку комбінату: проблема зниження загальної собівартості виробництва та за рахунок ...
  • Дослідження та обґрунтування ефективності відпрацювання уступу драглайном з одного положення з переміщення грунту на кут до 220 градусів при відпрацюванні пологих родовищ 

   Стрілець, Олександр Петрович; Стрілець, О. П.; Стрилец, Александр Петрович; Стрилец, А. П.; Strilets, O.; Пчолкін, Георгій Дмитрович; Пчолкін, Г. Д.; Пчелкин, Георгий Дмитриевич; Пчелкин, Г. Д.; Pchelkin, G.; Жмура, Денис Сергійович; Жмура, Д. С.; Жмура, Денис Сергеевич; Shmura, D.; Мекшун, Микита Романович; Мекшун, М. Р.; Мекшун, Никита Романович; Мекшун, Н. Р.; Mekshun, M. (Видавництво НГУ, 2018)
   Визначено оптимальні параметри елементів системи розробки пологих родовищ вогнетривких глин із застосуванням драглайна ЕШ 10/70 (ЕШ 11/70) з одного робочого положення при підготовці пласта корисної копалини до виймання. ...
  • Досягнення науки в галузі застосування технологій безвибухової розробки нерудних корисних копалин відкритим способом 

   Собко, Борис Юхимович; Собко, Б. Ю.; Собко, Борис Ефимович; Собко, Б. Е.; Sobko, B.; Ложніков, Олексій Володимирович; Ложніков, О. В.; Ложников, Алексей Владимирович; Ложников, А. В.; Lozhnikov, O.; Волченко, Дмитро Сергійович; Волченко, Д. С.; Волченко, Дмитрий Сергеевич; Volchenko, D. (Видавництво НГУ, 2018)
   Отримані результати досліджень при обробці статистичних даних параметрів елементів уступу при безвибуховій підготовці дозволили встановити тип необхідного обладнання для підготовки до виймання міцних порід при відкритій ...
  • Ефективність природного провітрювання робочих місць в кар'єрі Полтавського ГЗК при застосуванні сучасного устаткування 

   Черняєв, Олексій Валерійович; Черняєв, О. В.; Черняев, Алексей Валерьевич; Черняев, А. В.; Cherniaiev, O.; Посунько, Людмила Миколаївна; Посунько, Л. М.; Посунько, Людмила Николаевна; Посунько, Л. Н.; Posunko, L.; Расцвєтаєв, Валерій Олександрович; Расцвєтаєв, В. О.; Расцветаев, Валерий Александрович; Расцветаев, В. А.; Rastsvіetaіev, V.; Черняєва, Олена Володимирівна; Черняєва, О. В.; Черняева, Елена Владимировна; Черняева, Е. В.; Cherniaievа, O.; Волченко, Дмитро Сергійович; Волченко, Д. C.; Волченко, Дмитрий Сергеевич; Volchenko, D. (Видавництво НГУ, 2018)
   Проведено дослідження ефективності природного провітрювання робочих місць в кар’єрі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в умовах застосування сучасного виймально-навантажувального і транспортного устаткування. ...
  • Закономірності формування кар'єрних водоприпливів з алювіального водоносного горизонту на ділянці північно-східного борту кар'єру ПРАТ "ІНГЗК" 

   Тимощук, Василь Іполитович; Тимощук, В. І.; Тимощук, Василий Ипполитович; Тимощук, В. И.; Tymoshchuk, V.; Савюк, Ольга Анатоліївна; Савюк, О. А.; Савюк, Ольга Анатольевна; Saviuk, O.; Шерстюк, Євгенія Анатоліївна; Шерстюк, Є. А.; Шерстюк, Евгения Анатольевна; Шерстюк, Е. А.; Sherstiuk, Y. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розроблена планово-просторова геофільтраційна модель дос- ліджуваної території, що враховує особливості геологічної будови, характер залягання водовмісних і водотривких порід, їх гідродинамічні характеристики, наявність ...
  • Комп'ютерна оцінка рівня забруднення атмосферного повітря під дією техногенних джерел 

   Біляєв, М. М.; Русакова, Т. І.; Biliaiev, М.; Rusakova, Т.; Беляев, Н. Н.; Біляєв, Микола Миколайович; Беляев, Николай Николаевич; Русакова, Тетяна Іванівна; Русакова, Татьяна Ивановна; Русакова, Т. И. (Видавництво НГУ, 2018)
   Створено комп’ютерну систему оцінки рівня забруднення атмосферного повітря, яка включає в себе два блоки прогнозу рівня забруднення атмосферного повітря на базі 2D і 3D моделей рівняння масопереносу, ряд модулів, які ...
  • Ліквідація відставання за розкривом при зміні продуктивності кар'єру за рудою 

   Луценко, Сергій Олександрович; Луценко, С. О.; Луценко, Сергей Александрович; Луценко, С. А.; Lutsenko, S. (Видавництво НГУ, 2018)
   Нормальні умови для видобутку корисної копалини вимагають формування робочої зони кар'єру робочими майданчиками, що включають нормативні запаси скельної гірничої маси, готові до виймання. Для збільшення продуктивності ...
  • Методологічне підґрунтя розробки симетричного підривання в умовах диференційованого енергонасичення масиву гірських порід вибухом 

   Скачков, Андрій Анатолійович; Скачков, А. А.; Скачков, Андрей Анатольевич; Skachkov, A. (Видавництво НГУ, 2018)
   Обґрунтування загального підходу щодо розробки технології руйнування масиву скельних гірських порід в умовах симетричної дії свердловинних зарядів; формулювання ідеї та шляхів її реалізації, а також робочих гіпотез і завдань ...
  • Обгоунтування критерію близької й далекої взаємодіїу процесі еволюціонування дисипативних структур у гірському масиві 

   Zakharova, L.; Захарова, Л. М.; Захарова, Л. Н.; Захарова, Людмила Николаевна; Захарова, Людмила Миколаївна (Видавництво НГУ, 2018)
   Кількість інформації, яка циркулювала між сусідніми фрагментами породи, зменшилася у 3,22 рази при переході від центрального фрагмента дискретного масиву гірської породи до другого шару прилеглих порід. Крім того, збільшення ...
  • Обоснование технологических принципов оперативного планирования открытых горных работ 

   Собко, Борис Ефимович; Собко, Б. Е.; Собко, Борис Юхимович; Собко, Б. Ю.; Sobko, B.; Панченко, Валерий Васильевич; Панченко, В. В.; Панченко, Валерій Васильович; Panchenko, V.; Винивитин, Дмитрий Викторович; Винивитин, Д. В.; Вінівітін, Дмитро Вікторович; Вінівітін, Д. В.; Vinivitin, D. (Видавництво НГУ, 2018)
   Систематизировано множество объектов выполнения технологических процессов (операций) в карьере, для которых следует выполнять оперативное планирование. Произведено обоснованный выбор технологических закономерностей по ...
  • Определение оптимального напряженно-деформированного состояния двухуровневого анкерного крепления при варьировании параметров установки канатных анкеров 

   Фомичев, Вадим Владимирович; Фомичев, В. В.; Фомичов, Вадим Володимирович; Фомичов, В. В.; Fomychov, V.; Почепов, Виктор Николаевич; Почепов, В. Н.; Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, В. М.; Pochepov, V.; Фомичева, Людмила Яковлевна; Фомичева, Л. Я.; Фомичова, Людмила Яківна; Фомичова, Л. Я.; Fomychova, L.; Лапко, Виктор Викторович; Лапко, В. В.; Лапко, Віктор Вікторович; Lapko, V. (Видавництво НГУ, 2018)
   Получены значения параметров определяющих поведение канатных анкеров при различных условиях взаимодействия с породным массивом. Выявлены особенности влияния перемещения очистного забоя на изменение напряженно-деформированного ...
  • Особливості врахування впливу будівельної техніки на стійкість конструкції котловану при щільній міській забудові 

   Зуєвська, Наталя Валеріївна; Зуєвська, Н. В.; Зуевская, Наталья Валерьевна; Зуевская, Н. В.; Zuievska, N.; Губашова, Валентина Євгенівна; Губашова, В. Є.; Губашова, Валентина Евгеньевна; Губашова, В. Е.; Gubashova, V.; Шайдецька, Любов Валентинівна; Шайдецька, Л. В.; Шайдецкая, Любовь Валентиновна; Шайдецкая, Л. В.; Shaidetska, L. (Видавництво НГУ, 2018)
   Виконано моделювання напружено-деформованого стану сумісної роботи конструкції кріплення котловану та оточуючого ґрунту, проведено аналіз його деформаційних характеристик та зусиль, що виникають в ньому, в ...
  • Показатели эффективности способов дегазации углепородного массива высоконагруженных очистных забоев 

   Ширин, Л. Н.; Федоренко, Э. А.; Шарафан, Н. И.; Ширин, Леонид Никифорович; Shirin, L.; Ширін, Л. Н.; Ширін, Леонід Нікіфорович; Федоренко, Эдуард Аркадиевич; Fedorenko, Е.; Федоренко, Е. А.; Федоренко, Едуард Аркадійович; Шарафан, Николай Иванович; Шарафан, Микола Іванович; Шарафан, М. І.; Sharafan, N. (Видавництво НГУ, 2018)
   В качестве показателей экономической составляющей эффективности рассматриваемых технологических схем дегазации были приняты объемы попутно извлекаемого метана и его целенаправленного применения в качестве дополнительного ...
  • Провали 

   Гайдін, А. М.; Гайдин, А. М.; Гайдин, Анатолий Маркович; Гайдін, Анатолій Маркович; Gaidin, A. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто деякі типові схеми, які виявляють зв'язок між руйнуванням підземних порожнин та провалами земної поверхні. В якості прикладу описаний провал над видобувними камерами Стебницького рудника на Львівщині. Встановлені ...