Now showing items 1-20 of 36

  • Методологічне підґрунтя розробки симетричного підривання в умовах диференційованого енергонасичення масиву гірських порід вибухом 

   Скачков, Андрій Анатолійович; Скачков, А. А.; Скачков, Андрей Анатольевич; Skachkov, A. (Видавництво НГУ, 2018)
   Обґрунтування загального підходу щодо розробки технології руйнування масиву скельних гірських порід в умовах симетричної дії свердловинних зарядів; формулювання ідеї та шляхів її реалізації, а також робочих гіпотез і завдань ...
  • Ліквідація відставання за розкривом при зміні продуктивності кар'єру за рудою 

   Луценко, Сергій Олександрович; Луценко, С. О.; Луценко, Сергей Александрович; Луценко, С. А.; Lutsenko, S. (Видавництво НГУ, 2018)
   Нормальні умови для видобутку корисної копалини вимагають формування робочої зони кар'єру робочими майданчиками, що включають нормативні запаси скельної гірничої маси, готові до виймання. Для збільшення продуктивності ...
  • Використання відходів гірничо-збагачувального комплексу для виробництва бетонів, призначених для ремонту будівельних конструкцій 

   Мельниченко, Наталія Петрівна; Мельниченко, Н. П.; Мельниченко, Наталья Петровна; Melnychenko, N. (Видавництво НГУ, 2018)
   Вимірювання нормальної щільності цементної тіста та його реологічних властивостей проводили за стандартною методикою. Пластична міцність цементної тіста та суміші визначалася за допомогою методу усадки і вимірювалася ...
  • Родовища титану і проблеми їх освоєння 

   Собко, Борис Юхимович; Собко, Б. Ю.; Собко, Б. Е.; Собко, Борис Ефимович; Sobko, B.; Гайдін, Анатолій Маркович; Гайдін, А. М.; Гайдин, Анатолий Маркович; Гайдин, А. М.; Gaіdin, A. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розроблення та обґрунтування технологічних рішень щодо експлуатації родовищ титану в складних гірничо-геологічних умовах залягання, а саме розсипних обводнених родовищ ільменіту та кори вивітрювання корінних родовищ ...
  • Системний підхід до вибору нових засобів транспорту для роботи на глибоких кар'єрах 

   Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, О. О.; Шустов, Александр Александрович; Шустов, А. А.; Shustov, O. (Видавництво НГУ, 2018)
   Надано класифікацію транспортних засобів для роботи в умовах відкритої розробки родовищ за ступенем поширеності, досвідом використання та впровадженням у виробництво. Виділено три групи транспортних засобів: поширені, ...
  • Дослідження впливу якості фінального рудопотоку на прогнозний прибуток гірничо-збагачувального комбінату 

   Азарян, Володимир Альбертович; Азарян, В. А.; Азарян, Владимир Альбертович; Azarian, V.; Жуков, Сергій Олександрович; Жуков, С. О.; Жуков, Сергей Александрович; Жуков, С. А.; Zhukov, S. (Видавництво НГУ, 2018)
   Встановлення впливу якісних характеристик фінального рудного вантажопотоку залізорудного ГЗК на показники прогнозного прибутку комбінату: проблема зниження загальної собівартості виробництва та за рахунок ...
  • Сучасний підхід до освоєння енергетичних ресурсів залишених та некондиційних запасів вугілля 

   Саїк, Павло Богданович; Саїк, П. Б.; Саик, Павел Богданович; Саик, П. Б.; Saik, P.; Лозинський, Василь Григорович; Лозинський, В. Г.; Лозинский, Василий Григорьевич; Лозинский, В. Г.; Lozynskyi, V.; Петльований, Михайло Володимирович; Петльований, М. В.; Петлеваный, Михаил Владимирович; Петлеваный, М. В.; Petlovanyi, M.; Сай, Катерина Сергіївна; Сай, К. С.; Сай, Екатерина Сергеевна; Сай, Е. С.; Sai, K.; Стрижаков, Єгор Миколайович; Стрижаков, Є. М.; Стрижаков, Егор Николаевич; Стрижаков, Е. Н.; Stryzhakov, Ye. (Видавництво НГУ, 2018)
   Висвітлені актуальні питання низької ефективності технологій підземного видобутку вугілля з тонких та вельми тонких пластів і проблеми залишених у шахтних полях закритих гірничих підприємств. Встановлено, що ...
  • Определение оптимального напряженно-деформированного состояния двухуровневого анкерного крепления при варьировании параметров установки канатных анкеров 

   Фомичев, Вадим Владимирович; Фомичев, В. В.; Фомичов, Вадим Володимирович; Фомичов, В. В.; Fomychov, V.; Почепов, Виктор Николаевич; Почепов, В. Н.; Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, В. М.; Pochepov, V.; Фомичева, Людмила Яковлевна; Фомичева, Л. Я.; Фомичова, Людмила Яківна; Фомичова, Л. Я.; Fomychova, L.; Лапко, Виктор Викторович; Лапко, В. В.; Лапко, Віктор Вікторович; Lapko, V. (Видавництво НГУ, 2018)
   Получены значения параметров определяющих поведение канатных анкеров при различных условиях взаимодействия с породным массивом. Выявлены особенности влияния перемещения очистного забоя на изменение напряженно-деформированного ...
  • Створення імітаційних моделей елементів складних транспортних систем на основі спеціалізованних комп'ютерних програм 

   Бубліков, А. В.; Таран, І. О.; Бубліков, Андрій Вікторович; Таран, Ігор Олександрович; Таран, И. А.; Бубликов, А. В.; Bublikov, A.; Taran, I. (Видавництво НГУ, 2018)
   Встановлена залежність постійної часу моделі формування транспортного потоку на перехресті у вигляді динамічної аперіодичної ланки від кількості машин до перехрестя, яка з високою точністю апроксимується квадратичним ...
  • Закономірності формування кар'єрних водоприпливів з алювіального водоносного горизонту на ділянці північно-східного борту кар'єру ПРАТ "ІНГЗК" 

   Тимощук, Василь Іполитович; Тимощук, В. І.; Тимощук, Василий Ипполитович; Тимощук, В. И.; Tymoshchuk, V.; Савюк, Ольга Анатоліївна; Савюк, О. А.; Савюк, Ольга Анатольевна; Saviuk, O.; Шерстюк, Євгенія Анатоліївна; Шерстюк, Є. А.; Шерстюк, Евгения Анатольевна; Шерстюк, Е. А.; Sherstiuk, Y. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розроблена планово-просторова геофільтраційна модель дос- ліджуваної території, що враховує особливості геологічної будови, характер залягання водовмісних і водотривких порід, їх гідродинамічні характеристики, наявність ...
  • Обоснование технологических принципов оперативного планирования открытых горных работ 

   Собко, Борис Ефимович; Собко, Б. Е.; Собко, Борис Юхимович; Собко, Б. Ю.; Sobko, B.; Панченко, Валерий Васильевич; Панченко, В. В.; Панченко, Валерій Васильович; Panchenko, V.; Винивитин, Дмитрий Викторович; Винивитин, Д. В.; Вінівітін, Дмитро Вікторович; Вінівітін, Д. В.; Vinivitin, D. (Видавництво НГУ, 2018)
   Систематизировано множество объектов выполнения технологических процессов (операций) в карьере, для которых следует выполнять оперативное планирование. Произведено обоснованный выбор технологических закономерностей по ...
  • Технологические решения размещения основных транспортных коммуникаций при формировании рабочей зоны карьеров крутонаклонными слоями 

   Анисимов, Олег Александрович; Анисимов, О. А.; Анісімов, Олег Олександрович; Анісімов, О. О.; Anisimov, O. (Видавництво НГУ, 2018)
   Предложены схемы размещения транспортных коммуникаций в условиях отработки глубоких карьеров крутонаклонными слоями указаны пути их развития при углубке горных работ. Последовательность отработки крутонаклонных ...
  • Дослідження та обґрунтування ефективності відпрацювання уступу драглайном з одного положення з переміщення грунту на кут до 220 градусів при відпрацюванні пологих родовищ 

   Стрілець, Олександр Петрович; Стрілець, О. П.; Стрилец, Александр Петрович; Стрилец, А. П.; Strilets, O.; Пчолкін, Георгій Дмитрович; Пчолкін, Г. Д.; Пчелкин, Георгий Дмитриевич; Пчелкин, Г. Д.; Pchelkin, G.; Жмура, Денис Сергійович; Жмура, Д. С.; Жмура, Денис Сергеевич; Shmura, D.; Мекшун, Микита Романович; Мекшун, М. Р.; Мекшун, Никита Романович; Мекшун, Н. Р.; Mekshun, M. (Видавництво НГУ, 2018)
   Визначено оптимальні параметри елементів системи розробки пологих родовищ вогнетривких глин із застосуванням драглайна ЕШ 10/70 (ЕШ 11/70) з одного робочого положення при підготовці пласта корисної копалини до виймання. ...
  • Досягнення науки в галузі застосування технологій безвибухової розробки нерудних корисних копалин відкритим способом 

   Собко, Борис Юхимович; Собко, Б. Ю.; Собко, Борис Ефимович; Собко, Б. Е.; Sobko, B.; Ложніков, Олексій Володимирович; Ложніков, О. В.; Ложников, Алексей Владимирович; Ложников, А. В.; Lozhnikov, O.; Волченко, Дмитро Сергійович; Волченко, Д. С.; Волченко, Дмитрий Сергеевич; Volchenko, D. (Видавництво НГУ, 2018)
   Отримані результати досліджень при обробці статистичних даних параметрів елементів уступу при безвибуховій підготовці дозволили встановити тип необхідного обладнання для підготовки до виймання міцних порід при відкритій ...
  • Особливості врахування впливу будівельної техніки на стійкість конструкції котловану при щільній міській забудові 

   Зуєвська, Наталя Валеріївна; Зуєвська, Н. В.; Зуевская, Наталья Валерьевна; Зуевская, Н. В.; Zuievska, N.; Губашова, Валентина Євгенівна; Губашова, В. Є.; Губашова, Валентина Евгеньевна; Губашова, В. Е.; Gubashova, V.; Шайдецька, Любов Валентинівна; Шайдецька, Л. В.; Шайдецкая, Любовь Валентиновна; Шайдецкая, Л. В.; Shaidetska, L. (Видавництво НГУ, 2018)
   Виконано моделювання напружено-деформованого стану сумісної роботи конструкції кріплення котловану та оточуючого ґрунту, проведено аналіз його деформаційних характеристик та зусиль, що виникають в ньому, в ...
  • Ефективність природного провітрювання робочих місць в кар'єрі Полтавського ГЗК при застосуванні сучасного устаткування 

   Черняєв, Олексій Валерійович; Черняєв, О. В.; Черняев, Алексей Валерьевич; Черняев, А. В.; Cherniaiev, O.; Посунько, Людмила Миколаївна; Посунько, Л. М.; Посунько, Людмила Николаевна; Посунько, Л. Н.; Posunko, L.; Расцвєтаєв, Валерій Олександрович; Расцвєтаєв, В. О.; Расцветаев, Валерий Александрович; Расцветаев, В. А.; Rastsvіetaіev, V.; Черняєва, Олена Володимирівна; Черняєва, О. В.; Черняева, Елена Владимировна; Черняева, Е. В.; Cherniaievа, O.; Волченко, Дмитро Сергійович; Волченко, Д. C.; Волченко, Дмитрий Сергеевич; Volchenko, D. (Видавництво НГУ, 2018)
   Проведено дослідження ефективності природного провітрювання робочих місць в кар’єрі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в умовах застосування сучасного виймально-навантажувального і транспортного устаткування. ...
  • Визначення якісних показників твердої вуглецевмісної сировини в лабораторних умовах для її термічної переробки 

   Агаєв, Руслан Агагулуєвич; Агаєв, Р. А.; Агаев, Руслан Агагулуевич; Агаев, Р. А.; Agaiev, R.; Клюєв, Едуард Сергійович; Клюєв, Е. С.; Клюев, Эдуард Сергеевич; Клюев, Э. С.; Kliuev, E.; Сапунова, Ірина Олександрівна; Сапунова, І. О.; Сапунова, Ирина Александровна; Сапунова, И. А.; Sapunova, I. (Видавництво НГУ, 2018)
   За тверду вуглецевмісну сировину прийнято бінарну суміш вугілля і породи в певних співвідношеннях з різним фракційним складом. В якості вугільної та породної компоненти сировини відповідно обрано сапропеліт й побічний ...
  • Геомеханическое моделирование карьеров и отвалов в K-Mine - как составной элемент минимизации площадей нарушенных земель при ведении горных работ 

   Винивитин, Дмитрий Викторович; Винивитин, Д. В.; Вінівітін, Дмитро Вікторович; Вінівітін, Д. В.; Vinivitin, D.; Назаренко, Михаил Владимирович; Назаренко, М. В.; Назаренко, Михайло Володимирович; Nazarenko, M.; Хоменко, Сергей Анатольевич; Хоменко, С. А.; Хоменко, Сергій Анатолійович; Khomenko, S. (Видавництво НГУ, 2018)
   Наведены примеры практического использования данной автоматизирован- ной системы при решении прикладных задач по определению фактической устойчивости бортов и уступов карьера и отвалов, а также определения ...
  • Разрушение твердых сред при их разноградиентном взрывном нагружении удлиненными зарядами переменного диаметра 

   Ефремов, Эрнест Иванович; Ефремов, Э. И.; Єфремов, Ернест Іванович; Єфремов, Е. І.; Efremov, E.; Никифорова, Валентина Алексеевна; Никифорова, В. А.; Никифорова, Валентина Олексіївна; Никифорова, В. О.; Nikiforova, V.; Кратковский, Игорь Леонидович; Кратковский, И. Л.; Кратковський, Ігор Леонідович; Кратковський, І. Л.; Kratkovsky, I.; Ищенко, Константин Степанович; Ищенко, К. С.; Іщенко, Костянтин Степанович; Іщенко, К. С.; Ishсhenko, K.; Николенко, Евгений Викторович; Николенко, Е. В.; Ніколєнко, Євген Вікторович; Ніколєнко, Є. В.; Nikolenko, E. (Видавництво НГУ, 2018)
   Использован аналитический метод, основанный на фундаментальных положениях механики сплошных сред и физики взрыва, а также метод экспериментальных исследований на моделях с последующей обработкой результатов их ...
  • Провали 

   Гайдін, А. М.; Гайдин, А. М.; Гайдин, Анатолий Маркович; Гайдін, Анатолій Маркович; Gaidin, A. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто деякі типові схеми, які виявляють зв'язок між руйнуванням підземних порожнин та провалами земної поверхні. В якості прикладу описаний провал над видобувними камерами Стебницького рудника на Львівщині. Встановлені ...