Recent Submissions

 • Ukraine in a system of providing basic income 

  Myshchenko, Valeriy; (НТУ "ДП", 2020)
  Basic income is a certain amount of money regularly paid to each citizen without reference to his work and social status or age. It is a method to eradicate poverty and a mechanism to redistribute wealth ...
 • Start-up projects in Russia and Ukraine 

  Soloviev, Alexander (НТУ "ДП", 2020)
  In April 2019, non-cash money payments to participants' bank cards began without any conditions, which were made monthly for 3 months in three regions of Russia: Moscow, Moscow Region and Buryatia. The ...
 • Idea of happiness and basic income 

  Tymofieiev, Oleksandr (НТУ "ДП", 2020)
  In the ancient world the idea of happiness was presented in various interpretations, but the most thorough study of this problem can be considered the doctrine of Aristotle. According to the ...
 • Unconditional basic income : public pass to corporations 

  Pashkevych, Maryna (НТУ "ДП", 2020)
  "What emotion do you live with?" – the team of Ukrainian popular social and political TV show “Freedom of Speaking by Savik Shuster” asked the youth of Ukraine aged 18-29 on 04/24/2020. The answers ...
 • Altruism as a worldview basis for the basic income concept 

  Shabanova, Yuliia (НТУ "ДП", 2020)
  The world has become much richer and more productive, but it has not become more stable and happy. At the same time, technologies designed to improve our lives are actively evolving, and ...
 • The social structure of the future 

  Iyer, Raghavan N. (НТУ "ДП", 2020)
  Raghavan N. lyer was a Fellow and Lecturer in Politics at St. Antony's College, Oxford University, from 1956 to 1964. He was a member of the staff of the Center from 1964 to 1966, when he assumed a full-time ...
 • The new universalism-beyond the welfare state : reflections on an international conference 

  Maurice, Bisheff (НТУ "ДП", 2020)
  Thomas Paine, in his essay Agrarian Justice, suggested a variety of welfare and progressive taxation proposals. These include cash grants, not means-tested, to those reaching early adulthood and retirement. ...
 • Україна у системі впровадження основного доходу 

  Мищенко, Валерій (НТУ "ДП", 2020)
  Основний дохід – це певна сума, яка періодично виплачується кожному громадянину держави не зважаючи на його статус, роботу чи вік. Це інструмент знищення бідності та перерозподілу багатства у світі. Завдяки ...
 • Стартові проекти в Росії і Україні 

  Соловйов, Олександр Валентинович (НТУ "ДП", 2020)
  У квітні 2019 почалися безготівкові грошові виплати на банківські картки учасників без будь-яких умов, які здійснювалися щомісяця протягом 3 місяців в трьох регіонах Росії: Москві, Московській області ...
 • Ідея щастя і базовий дохід 

  Тимофєєв, Олександр Володимирович (НТУ "ДП", 2020)
  В античному світі ідея щастя була представлена в різних інтерпретаціях, але найбільш ґрунтовним вивченням даної проблеми можна вважати вчення Арістотеля. Згідно з етимологією : «Eudaimonia» (за Арістотелем ...
 • Основний безумовний дохід : суспільний пас на корпорації 

  Пашкевич, Марина Сергіївна (НТУ "ДП", 2020)
  Не зважаючи на те, що майже 50% молоді України мають позитивні емоції щодо власного життя, трохи більше 50% відчувають невпевненість та незадоволення. На наш погляд, таке співвідношення не може характеризувати ...
 • Альтруїзм світоглядна основа концепції основного доходу 

  Шабанова, Юлія Олександрівна (НТУ "ДП", 2020)
  Світ став значно багатшим і продуктивнішим, але ж він не став більш стабільним та щасливим. При цьому технології, що покликані покращити життя людини активно розвиваються, а страждання, хвороби, війни та кризи ...
 • Соціальна структура майбутнього 

  Айер, Рагхаван Н. (НТУ "ДП", 2020)
  Головним припущенням цієї роботи є можливе забезпечення гарантованого щорічного доходу (або його еквівалента в товарах і послугах) кожному американському громадянину в рамках надлишкової економіки ...
 • Новий універсалізм – за межами держави всезагального добробуту : осмислення міжнародної конференції 

  Бішеф, Моріс (НТУ "ДП", 2020)
  Томас Пейн у своєму есе «Аграрне правосуддя» запропонував численну кількість рішень щодо соціального забезпечення і прогресивного оподаткування. До них належать грошові гранти, для тих, хто досягнув ...