Недавние добавления

  • Людський фактор у виробничому процесі промислового виробництва 

    Дудченко, С. А.; Гуржій, Н. М. (НТУ ДП, 2022)
    Для відображення нових поглядів на зростаючу роль людини на промисловому підприємстві, дуже часто застосовують категорію «людський фактор», яка концентрує увагу на активній ролі працівника у процесі виробництва. Це ...