Now showing items 1-20 of 68

  • Cкладання списку літератури в навчальних виданнях: посіб. для наук.-пед. працівників 

   Салов, В. О.; Нефедова, О. Н.; Ільченко, О. Н.; Панченко, В. В.; Недайвода, Т. О.; Римар, В. Г. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Подано правила і приклади складання бібліографічного списку використаних і (або) рекомендованих джерел інформації в навчальних виданнях з урахуванням вимог чинних стандартів. Охарактеризовано складові бібліографічних описів ...
  • Нам повезло... 

   Пивняк, Геннадий; Степовичка, Леся; Зорина, Тая; Матус, Марлен; Хованская, Елена; Графская, Светлана; Гринько, Надежда; Шабетя, Валентина; Попов, Лев; Ирза, Анатолий; Цегельницкий, Борис; Моложен, Владимир; Косолапов, Анатолий; Беляева, Тамара; Левин, Ким; Деркач, Сергей; Бурда, Семен; Бабич, Вячеслав; Гороховский, Анатолий; Маценко, Анатолий; Пасынков, Анатолий; Герман, Виталий; Калуцкий, Анатолий; Гальперин, Ефим (Видавництво НГУ, 2013)
   Книга посвящена 50-летию Народной киностудии «Юность» Национального горного университета. В ней собраны отзывы друзей киностудии, а также воспоминания студийцев разных лет. Рассказано об истории создания и развития киностудии, ...
  • Розрахункові операції режимів механічної обробки матеріалів : точіння, свердління, зенкерування, розгортання 

   Дідик, Р. П.; Зіль, В. В.; Пацера, С. Т. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Інженерна механіка» (галузевий стандарт вищої освіти України ДСВО ОПП − 04), зокрема − програмі дисципліни «Теорія різання». Розглянуто ...
  • Інвестування 

   Штефан, Н. М. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво під час підготовки до модульних контролів за результатами лекційних занять з нормативної дисципліни «Інвесту ...
  • Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 

   Штефан, Н. М. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво під час підготовки до модульних контролів за результатами лекційних занять з варіативної дисципліни «Фінансова ...
  • Проектування двоступеневих редукторів з використанням САПР КОМПАС 

   Проців, В. В.; Зіборов, К, А.; Бас, К. М. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Розглянуто методи проектування двоступеневих зубчастих редукторів з використанням традиційних розрахункових і сучасних засобів, зокрема комп’ютерної програми тривимірного моделювання КОМПАС компанії АСКОН. Розглянуто теорію ...
  • Будівельне законодавство. Основні законодавчі акти 

   Кірін, Р. С.; Шашенко, О. М.; Усик, І. І. (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено основні нормативні акти з регулювання будівельних відносин, зокрема, у сфері основ містобудування, будівельних норм, регулювання містобудівною та архітектурною діяльністю тощо. Розраховано на студентів, які ...
  • Оптимальне інвестування вуглевидобувних підприємств 

   Чуріканова, О. Ю.; Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто теоретичні та практичні аспекти щодо розрахунку обсягів інвестицій на вугільних шахтах. Подано методику, у якій враховуються не тільки фінансові показники діяльності шахти, але й ...
  • Економіко-математичне моделювання впливу режимів рудоподачі на ефективність використання економічного потенціалу гірничо- збагачувального підприємства 

   Бєлкіна, І. А.; Лепа, Р. М.; Кочура, Є. В. (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто теоретичні й практичні аспекти економіко-математичного моделювання та аналізу впливу динамічних параметрів рудопостачання на економічні показники збагачення руд залізних металів, а також на ефективність використання ...
  • Основи теорії відносності 

   Певзнер, М. Ш. (Видавництво НГУ, 2013)
   Розрахований, в першу чергу, на студентів галузей знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка», 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок», 0502 «Автоматика та управління», 0501 «Інформатика та обчислювальна ...
  • Испанский язык 

   Устинова, Р. Ф. (Видавництво НГУ, 2013)
   Предназначено для изучающих испанский язык в вузах, на курсах и самостоятельно в соответствии с определенной программой и периодом обучения. Состоит из 44 уроков, включающих грамматический материал, современные тексты, ...
  • Планування і контроль на гірничому підприємстві 

   Пономаренко, П. І.; Чоха, О. М.; Герасименко, Т. В. (Видавництво НГУ, 2013)
   Надано методику, приклади та задачі з планування на гірничих підприємствах. Подано порядок розрахунку плану виробництва та реалізації гірничої продукції, порядок складання плану з персоналу та заробітної плати. Окремий ...
  • Основы проектирования 

   Разумный, Ю. Т.; Рухлов, А. В. (Издательство НГУ, 2013)
   Изложены основные подходы к современному проектированию как про- цессу создания объектов будущей искусственной среды обитания человека. Рассмотрены некоторые уникальные средства проектирования относительно интеллектуальных ...
  • Контроль запиленості атмосфери гірничих підприємств на основі оптичного лічильно-інтегрального методу 

   Колесник, В. Є.; Юрченко, А. А.; Чеберячко, С. І. (Видавництво НГУ, 2013)
   Створення ефективних методів і засобів контролю вмісту пилу в атмосфері гірничих підприємств, зокрема вугільних шахт – головна мета проведених досліджень. Запропоновано методи урахування характеристик ...
  • Теорія інформації та кодування 

   Кожевников, В. Л.; Кожевников, А. В. (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто основи статистичної теорії інформації, пропускної здатності каналів звя’зку, а також теорії кодування повідомлень у системах автоматики та передачі технологічної інформації. Посібник укладений відповідно ...
  • Дискретна математика 

   Новицький, І. В.; Ус, С. А. (Видавництво НГУ, 2013)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Дискретна математика” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто базові теоретичні засади дискретної математики, описано ...
  • Обоснование параметров способа борьбы с пучением пород почвы в условиях угольных шахт 

   Коваленко, В. В.; Рязанцев, А. П. (Издательство НГУ, 2013)
   У монографії викладено результати досліджень капітальних виробок з нестійкими породами підошви на прикладі ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу». Проаналізувавши чинники, що впливають на стійкість порід підошви, автори ...
  • Організація і технологія проектування шахт 

   Піньковський, Г. С. (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто значення проектування для розвитку вугільної галузі, комплексність вирішення галузевих проблем, методи управління проектною організацією. Наведено принципи розробки програмних документів ...
  • Охорона праці в галузі 

   Голінько, В. І.; Фрундін,В. Ю.; Чеберячко, Ю. І.; Іконніков, М. Ю. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів та магістрів Інституту електроенергетики, зокрема – програмі дисципліни «Охорона праці в галузі». Визначено загальні питання стану електробезпеки ...
  • Енергетичне законодавство : основні законодавчі акти (за станом на 15 березня 2013 р.). Ч. 1 

   Кострюков, С. В. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Наведено основні законодавчі акти, що визначають правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці, енергозбереженні, на об’єктах сфери теплопостачання, застосування альтернативних джерел ...