Now showing items 1-20 of 68

  • Cкладання списку літератури в навчальних виданнях: посіб. для наук.-пед. працівників 

   Салов, В. О.; Нефедова, О. Н.; Ільченко, О. Н.; Панченко, В. В.; Недайвода, Т. О.; Римар, В. Г. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Подано правила і приклади складання бібліографічного списку використаних і (або) рекомендованих джерел інформації в навчальних виданнях з урахуванням вимог чинних стандартів. Охарактеризовано складові бібліографічних описів ...
  • Electromagnetic compatibility in electric power supply systems 

   Zhezhelenko, I. V.; Shidlovskiy, A. K.; Pivnyak, G. G.; Sayenko, Yu. L. (Видавництво НГУ, 2013)
   The textbook is devoted to electromagnetic processes connected both with conducted and field electromagnetic interferences. Special attention is paid to interharmonic electromagnetic interference. ...
  • Elektrische Maschinen und Antriebe 

   Nolle, E.; Beshta, A. (Видавництво НГУ, 2013)
   Alle Rechte werden vorbehalten, wie z. B. die der Übersetzung, des Nachdruckes und/oder der Vervielfältigung des Buches oder Teilen daraus. Kein Teil des Buches darf ohne schriftliche Genehmigung der Autoren in ...
  • Procédés et machines de traitement des minéraux utiles 

   Pilov, P. I.; Petrova, O. V. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Le manuel a pour objet le développement des compétences langagières et des «savoir-faire» en français pour objectifs académiques et professionnels nécessaires dans l’activité des ingénieurs. Chaque unité ...
  • Абразивно-механическое ударное бурение скважин 

   Давиденко, А. Н.; Игнатов А. А. (Издательство НГУ, 2013)
   Рассмотрены основные физические способы разрушения горных пород. Детально проанализирован гидромеханический метод сооружения скважин как базовый для дальнейшего совершенствования и модернизации. Показаны перспективные ...
  • Автоматизація оптимального керування процесами дроблення і здрібнювання руд 

   Корнієнко, В. І. (Видавництво НГУ, 2013)
   Запропоновано вирішення проблеми підвищення якості керування проце- сами дроблення і здрібнювання руди в умовах зміни їх параметрів, динамічних режимів роботи і збурюючого середовища шляхом синтезу і реалізації оптима- льного ...
  • Автотранспортне законодавство : основні законодавчі акти ( за станом на 15 березня 2013 р.). Ч. 1. 

   Кострюков, С. В. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Наведено основні законодавчі акти, що визначають правові, економічні та організаційні засади діяльності на автомобільному транспорті. Видання призначено для фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією перевезень ...
  • Автотранспортне законодавство : основні законодавчі акти ( за станом на 15 березня 2013 р.). Ч. 2. 

   Кострюков, С. В. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Наведено основні законодавчі акти, що визначають правові, економічні та організаційні засади діяльності на автомобільному транспорті. Видання призначено для фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією перевезень ...
  • Адаптація інформаційного законодавства України до вимог ЄС як складова сучасного вітчизняного правотворчого процесу 

   Коломоєць, Т. О.; Грищак, С. В. (Видавництво НГУ, 2013)
   У монографії розглянуто, яким чином інформаційне законодавство України адаптується до вимог ЄС в процесі правотворчої діяльності. Особливу увагу приділено механізму реалізації адаптаційних процесів у сучасних законах ...
  • Акустический способ прогноза газодинамических явлений в угольных шахтах 

   Король, В. И.; Скобенко, А. В. (Издательство НГУ, 2013)
   Представлена обработка статистического материала относительно газодинамических явлений (ГДЯ), которые происходили на угольных шахтах Донбасса за последние 25 лет. Установлена закономерность проявлений ГДЯ от глубины ...
  • Альтернативна енергетика в Україні 

   Півняк, Г. Г.; Шкрабець, Ф. П. (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено результати аналізу і виконано оцінку енергетичного потенціалу всіх видів нетрадиційної енергії в регіонах України, а також розглянуто можливості перетворення, використання та акумуляції енергії ...
  • Англійська мова для студентів електромеханічних спеціальностей 

   Іванов, О. Б.; Бешта, О. С.; Долгов, О. М.; Балахонцев, О. В.; Хілов, В. С.; Введенська, Т. Ю.; Азюковський, О. О.; Сьомін, А. О. (Видавництво НГУ, 2013)
   Навчальний посібник розрахований на студентів напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка. Містить уроки, що структуровані за тематичними розділами, граматичний коментар, короткі англо-український і ...
  • Англійська мова для навчання і роботи Т. 4. Професійне іншомовне письмо 

   Кострицька С. І.; Зуєнок І. І.; Швець О. Д.; Поперечна Н. В. (Видавництво НГУ, 2013)
   Подано всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить завдання і вправи, ...
  • Англійська мова для навчання і роботи. Т. 3. Дискусії та презентації 

   Кострицька, С. І.; Зуєнок, І. І.; Швець, О. Д.; Поперечна, Н. В. (2013)
   Розглянуто всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить завдання і вправи, ...
  • Будівельне законодавство. Основні законодавчі акти 

   Кірін, Р. С.; Шашенко, О. М.; Усик, І. І. (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено основні нормативні акти з регулювання будівельних відносин, зокрема, у сфері основ містобудування, будівельних норм, регулювання містобудівною та архітектурною діяльністю тощо. Розраховано на студентів, які ...
  • Вибір і розрахунок систем підземної розробки рудних родовищ 

   Кононенко, М. М.; Хоменко, О. Є.; Усатий, В. Ю. (Видавництво НГУ, 2013)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму «Гірництво», зокрема програмам дисциплін «Процеси при підземній розробці рудних родовищ», «Підготовчо-нарізні роботи», ...
  • Вища математика 

   Сінайський, Є. С.; Новікова, Л. В.; Заславська, Л. І. (Видавництво НГУ, 2013)
   Викладено курс вищої математики, розрахований на 400  500 навчальних годин, для студентів технічних спеціальностей. Містить розділи: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до аналізу, диференціювання, ...
  • Глобальні комп'ютерні мережі програмування мовою PHP 

   Цвіркун, Л. І.; Липовий, Р. В. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Наведено елементи мови HTML, основні поняття глобальних комп’ютерних систем, мови програмування PHP, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою PHP. Для студентів вищих ...
  • Густав Шпет: Философия языка и проблема семантической интерпретации ментальных феноменов 

   Павленко, І. В. (Видавництво НГУ, 2013)
   Монография является историко-философским исследованием принципиальных аспектов философии языка, эстетики и герменевтики Г. Шпета – одного из наиболее значительных русских философов начала ХХ века. Изучены внутренние ...
  • Дискретна математика 

   Новицький, І. В.; Ус, С. А. (Видавництво НГУ, 2013)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Дискретна математика” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто базові теоретичні засади дискретної математики, описано ...