Now showing items 1-20 of 64

  • Інституціональні чинники співвідношення державної та ринкової координації економічної діяльності 

   Пилипенко, Г. М. (Видавництво НГУ, 2012)
   Монографію присвячено актуальній науковій проблемі, яка полягає у створенні теоретико-методологічних засад дослідження впливу інституціональних чинників на взаємодію ринкової і державної координації ...
  • Процеси підземного зберігання газу 

   Дудля, М. А.; Ширін, Л. Н.; Федоренко, Е. А. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто історичний розвиток мережі газосховищ в Україні та за кордоном, фізико-хімічні властивості природних газів, процеси підземного зберігання та транспортування газу, технологічні особливості та техногенні зміни ...
  • Практикум з української мови 

   Жарко, С. Ю.; Жданова, Г. Г. (Видавництво НГУ, 2012)
   Зміст видання відповідає програмі дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Докладно розглянуто теоретичні засади української граматики, подано найрізноманітніші завдання на засвоєння та закріплення ...
  • Менеджмент 

   Бардась, А. В.; Бойченко, М. В.; Дудник, А. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Навчальний посібник призначений для формування у майбутніх менеджерів управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління ...
  • Методы моделирования и управления надежностью функционирования горных выработок 

   Мещанинов, С. К. (Издательство НГУ, 2012)
   Изложены результаты моделирования надежности функционирования горной выработки как сложной технической системы. Для реализации операций моделирования использованы методы термодинамики необратимых процессов, кинетической ...
  • Інформаційне законодавство. Основні нормативні акти 

   Кірін, Р. С.; Грищак, С. В.; Шашенко, Д. О. (Видавництво НГУ, 2012)
   Наведено основні нормативні акти з регулювання інформаційних відносин, зокрема, у сфері інформації, інформаційних агентств, телекомунікації, радіочастотного ресурсу України, інформатизації, телебачення тощо. Розраховано ...
  • Інтелектуальна власність 

   Кірін, Р. С.; Хоменко, В. Л.; Коросташова, І. М. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто систему інтелектуальної власності в Україні. Викладено основ- ні положення законодавства України з питань інтелектуальної власності та її правової охорони; відзначено особливості авторського права і ...
  • Моніторинг умов праці 

   Голінько, В. І.; Чеберячко, С. І.; Шибка, М. В.; Яворська, О. О. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто показники важкості та напруженості трудового процесу. Наведено класифікацію робіт в промисловості та гігієнічну класифікацію праці. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, ...
  • Зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні 

   Медведовська, Т. П. (Видавництво НГУ, 2012)
   У монографії висвітлено зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні. На основі архівних документів розглянуто історію, досвід, тенденції розвитку системи професійної підготовки гірничих ...
  • Трансмиссии шахтных дизелевозов 

   Таран, И. А. (Издательство НГУ, 2012)
   Монография посвящена особенностям формирования и передачи потоков мощности в элементах трансмиссии для обоснования типа трансмиссии, обеспечивающей необходимое тяговое усилие и бесступенчатое регулирование скорости ...
  • Охорона праці при геологорозвідувальних роботах 

   Голінько, В. І.; Безщасний, О. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпечення до- пустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах геологічного ...
  • Электромагнитная совместимость потребителей 

   Жежеленко, И. В.; Шидловский, А. К.; Пивняк, Г. Г.; Саенко, Ю. Л.; Нойбергер, Н. А. (Москва, 2012)
   Рассмотрены электромагнитные процессы, которые вызываются кондуктивными и полевыми электромагнитными помехами (ЭМП), с ориентацией на особенности промышленного производства. Раскрыты экономические и правовые вопросы ...
  • «Антикварії» у суспільно-культурному житті України другої половини XVIII – середини XIX ст.: поняття, рух, спадщина 

   Москальов, Д. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Присвячено дослідженню «антикварного руху» на Лівобережній Україні другої половини XVIII – середини XIX ст. як феномену вітчизняної історіографії. На основі аналізу й узагальнення існуючої історіографічної традиції ...
  • Інформаційне законодавство. Правове забезпечення захисту інформації. Частина 4 

   Кірін, Р. С.; Грищак, С. В.; Шашенко, Д. О. (Видавництво НГУ, 2012)
   Наведено основні нормативні акти в сфері захисту інформації, зокрема, щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ...
  • Технология селективной отработки тонких угольных пластов 

   Бузило, В. И.; Кошка, А. Г.; Сердюк, В. П.; Сулаев, В. И.; Яворский, А. В.; Яворская, Е. А. (Видавництво НГУ, 2012)
   Посвящено вопросам обоснования основных параметров и области применения технологии селективной отработки тонких и весьма тонких угольных пластов. В результате проведенных исследований определены основные ...
  • Вентиляция шахт и рудников 

   Голинько, В. И.; Лебедев, Я. Я.; Муха, О. А. (Издательство НГУ, 2012)
   Рассмотрены структура и основные элементы шахтных вентиляционных систем, способы и схемы проветривания шахт, рудников, карьеров, вентиляции выемочных участков и тупиковых выработок. Затронуты, исследованы вопросы обоснования ...
  • Біотехнології в екології 

   Горова, А. І.; Лисицька, С. М.; Павличенко, А. В.; Скворцова, Т. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто передумови розвитку біотехнології як науки в її застосуванні для вирішення екологічних проблем, окреслено перспективи її використання в різних галузях національної економіки, наведено біотехнологічні ...
  • Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі 

   Галушко, О. С. (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства ...
  • Комп'ютерні технології та програмування: навч. посіб. Т. 1. Теоретичні відомості 

   Ткачов, В. В.; Огєєнко, П. Ю.; Макітренко, Р. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто базисні процедурні особливості за стандартом С89 та об'єктно-орієнтовані підходи розробки програм на мові С++. Наведено лістинги програм для вирішення учбових та прикладних задач. Посібник укладено відповідно ...
  • Комп'ютерні технології та програмування. Т. 2. Додаткові відомості та практичні завдання 

   Ткачов, В. В.; Огєєнко, П. Ю.; Макітренко, Р. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто застосування систем числення, базисні алгоритми впорядковування послідовностей та бібліотеки для роботи з рядками і файлами. Подано лабораторні роботи та тестові завдання для поглиблення знань та отримання ...