Now showing items 1-281 of 281

   Subject
   "антикварний рух" [1]
   автоматизация горнопроходческих работ [1]
   автоматизация конвейерного транспорта [1]
   автоматизация подземных горных работ [1]
   автоматизация технологических процессов [1]
   автоматизація гірничопрохідницьких робіт [1]
   автоматизація конвеєрного транспорту [1]
   автоматизація підземних гірничих робіт [1]
   автоматизація технологічних процесів [1]
   автоматическое управление [1]
   автоматичне керування [1]
   авторское право [1]
   авторське право [1]
   аккредитация [1]
   акредитація [1]
   английский язык [1]
   англійська мова [1]
   атестація робочого місця [1]
   аттестация рабочего места [1]
   бурение скважины [1]
   біотехнологія [1]
   вентиляция рудников [1]
   вентиляция шахт [1]
   вентиляція рудників [1]
   вентиляція шахт [1]
   весьма тонкий угольний пласт [1]
   взрывозащитное устройство [1]
   вибуховозахісний пристрій [1]
   видобування корисних копалин [1]
   викидне тепло [2]
   винахід [1]
   виробнича санітарія [1]
   вища математика [2]
   вища освіта в Україна [1]
   вища освіта в Україні [1]
   вищий навчальний заклад [1]
   выемочная технология [1]
   выработанное пространство [1]
   высшая математика [2]
   высшее учебное заведение в Украине [1]
   відбиття світла [1]
   газосховище [1]
   газотурбінні технології [1]
   геологорозвідувальні роботи [1]
   геологічне право [1]
   геомеханическая система [1]
   геомеханические процессы [1]
   геотермальна енергія [2]
   геотехнологічне видобування корисних копалин [1]
   геотехнологія [1]
   глосарій [1]
   глоссарий [1]
   глубоководная пневмогидротранспортная система [1]
   глубоководный гидроподъем [1]
   горная выработка [2]
   горнообогатительное предприятие [1]
   горный массив [1]
   Государственное высшее учебное заведение "Национальный горный университет" [15]
   Государственное высшее учебное заведение "НГУ" [1]
   Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет» [1]
   Государственное высшее учебное учреждение "Национальный горный университет" [1]
   Государственое высшее учебное заведение "Национальный горный университет" [1]
   граматика [1]
   гігієна праці [1]
   гідрогеоекологія [1]
   гірнича виробка [1]
   державна координація економічної діяльності [1]
   державна регіональна політика [1]
   Державний вищий навчальний заклад [6]
   Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" [18]
   Державний вищий навчальний заклад "НГУ" [11]
   Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» [5]
   динаміка [1]
   диференціальне числення [1]
   добыча угля [1]
   дробарка [1]
   дробильна фабрика [1]
   екологічна безпека [1]
   екологічна політика в Україні [1]
   екологічні проблеми [1]
   екологія [1]
   економіко-математична модель [1]
   економічна діяльність [1]
   електрична енергія [1]
   електромагнітна сумісність [1]
   електромагнітні перешкоди [1]
   енергосистема [1]
   ергономічний аналіз [1]
   законодавчий акт [1]
   законодательный акт [1]
   захист від корозії [1]
   захист інформації [1]
   защита информации [1]
   защита от коррозии [1]
   збагачення корисних копалин [1]
   землесосний снаряд [1]
   землесосный снаряд [1]
   изобретение [1]
   интеллектуальная собственность в Украине [1]
   информационная безопасность [2]
   информационное законодательство [2]
   испанский язык [2]
   канал зв'язку [1]
   когенераційна технологія [2]
   кодування [1]
   комп'ютерні технології [2]
   комунікативні вчення [1]
   кондуктивная помеха [1]
   конкурентоспроможність підприємства [1]
   конфлікторія [1]
   лава [1]
   лицензирование [1]
   Львовско-Волынский угольный бассейн [1]
   Лівобережна Україна [1]
   ліцензування [1]
   маркшейдерский учет [1]
   математическая статистика [1]
   математический метод [1]
   математична статистика [1]
   математичний метод [1]
   менеджмент [1]
   металеве кріплення [1]
   металлическая крепь [1]
   метод моделирования [1]
   метод обчислення [1]
   методи прийняття рішень [1]
   механизированный комплекс [1]
   моделирование динамических процессов [1]
   молекулярна фізика [1]
   молекулярная физика [1]
   моніторинг умов праці [1]
   морское горное дело [1]
   мікроконтролер [1]
   мікропроцесорна техніка [1]
   мінераграфія [1]
   мінерально-сировинна база [1]
   надежность функционирования [1]
   напряженно-деформированное состояние [1]
   національно-культурне життя [1]
   нерівномірність електроспоживання [1]
   нетрадиційна енергетика [2]
   обогащение полезных ископаемых [2]
   обработка информации [1]
   обробка інформації [1]
   обрушение пород кровли [1]
   операционное исчесление [1]
   операційне числення [1]
   освітнє законодавство [1]
   охорона праці [1]
   охорона підземних вод [1]
   охрана окружающей среды в горном деле [1]
   охрана подземных вод [1]
   очистка при бурении скважин [1]
   очистная выработка [1]
   очистной агент [1]
   патент [1]
   передача информации [1]
   передача інформації [1]
   переробка корисних копалин [1]
   перетворення енергії [2]
   планирование эксперимента [1]
   планування експерименту [1]
   подводная добыча полезных ископаемых [1]
   подводный забой [1]
   подземная добыча руд [1]
   подземная разработка месторождений [1]
   подземные воды [1]
   подземные горные работы [1]
   пожежна безпека [1]
   полевая помеха [1]
   породный массив [1]
   правила безпеки [1]
   правовая основа [1]
   правове забезпечення [1]
   правове забезпечення захисту інформації [1]
   практикуми [1]
   превращение энергии [1]
   предельное напряженное состояние [1]
   природоохранна діяльність [1]
   проветривание [1]
   провітрювання [1]
   програмування [1]
   промислове підприємство [1]
   пространственное моделирование [1]
   психологія [1]
   психіка людини [1]
   підготовка гірничих інженерів [1]
   підземна газифікація вугілля [1]
   підземне зберігання газу [1]
   підземний видобуток руд [1]
   підземні води [1]
   підземні гірничі роботи [1]
   размывающая система [1]
   разработка сближенных угольных пластов [1]
   регулявання економіки [1]
   регіональна економіка [1]
   регіональна політика [1]
   режими електроспоживання [1]
   рейтингування [1]
   ринкова координація економічної діяльності [1]
   розробка родовищ [1]
   рудна мікроскопія [1]
   русский язык [1]
   С++ [2]
   система керування [1]
   системний аналіз [1]
   складні гірничо-геологічні умови [1]
   сложноструктурная кровля [1]
   сложные горно-геологические условия [1]
   смежные права [1]
   собівартість [1]
   сопоставитеьная стилистика [1]
   споживання електроенергії [1]
   спілкування [1]
   струйное формирование [1]
   суміжні права [1]
   суспільне-культурне життя [1]
   сучасна філософія [1]
   тариф на електроенергію [1]
   теоретические основы [1]
   теоретична механіка [1]
   теоретичні основи [1]
   теория вероятностей [1]
   теорія ймовірностей [1]
   теорія прийняття рішень [1]
   теорія інформації [1]
   теплонасосна технологія [2]
   теплонасосная технология [1]
   термодинамика [2]
   термодинаміка [1]
   технология селективной отработки [1]
   технолого-экологический инжиниринг [1]
   технологічна мінераграфія [1]
   техніко-економічні показники [1]
   тонкий угольный пласт [1]
   торкрет-бетон [1]
   трансмиссия [1]
   трансмісія [1]
   транспортирование [1]
   транспортный коридор [1]
   транспортування [1]
   транспортування газу [1]
   тригонометрічна функція [1]
   туннель [1]
   угольный пласт пологопадающий [1]
   ударная воздушная волна [1]
   украинский язык [1]
   українська мова [1]
   управление [1]
   управление кровлей [1]
   управління організацією [1]
   управління охороною праці [1]
   управлінське мислення [1]
   управлінське рішення [1]
   физика [1]
   физика полупроводников [1]
   формування особистості [1]
   французский язык [1]
   функции многих переменных [1]
   функції багатьох змінних [1]
   фізика [1]
   фізика напівпровідників [1]
   фізико-хімічна геотехнологія [1]
   фізико-хімічний метод [1]
   фізико-хімічні властивості природних газів [1]
   фінансовий ресурс [1]
   циркуляция [1]
   шахтный дизелевоз [1]
   электромагнитная совместимость [1]
   электромагнитные помехи [1]
   якість довкілля [1]
   інноваційний розвиток [1]
   інституціональні чинники [1]
   інтелектуальна власність в Україні [1]
   інформатика [1]
   інформаційна безпека [2]
   інформаційне законодавство [2]
   історія держави і права України [1]
   історія України [1]
   історія української культури [1]
   історія філософії [1]